Ἐκδήλωση Συνδέσμου Ἀγάπης Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου: Ὁδοιπορικό στήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας

Τήν Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου, στήν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τῆς ἐνορίας πραγματοποίησε φιλολογική ἑσπερίδα πού ἐντάσσεται στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ πολιούχου Ἁγίου Δημητρίου. Τό θέμα ἦταν: «Μακεδονία: Ἕνα ὁδοιπορικό στό χρόνο», μέ ὁδηγούς ἱστορικά κείμενα, ποιήματα, τραγούδια καί θαύματα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου πού συνδέονται μέ τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας.

Τήν ἐκδήλωση, πού ἐπιμελήθηκαν οἱ Κυρίες ἀπό τόν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης πού δραστηριοποιοῦνται στόν Σύνδεσμο Ἀγάπης, τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Πρόεδρος τοῦ παραρτήματος τοῦ Ε.Ε.Σ. στήν Ναύπακτο κ. Γιάννης Ράπτης, οἱ Ἐκκλησιαστικοί Σύμβουλοι τοῦ Ναοῦ, ἐκπρόσωποι ἄλλων Συνδέσμων καί πλῆθος κόσμου πού γέμισαν ἀσφυκτικά τήν αἴθουσα.

Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ ἐπόπτης τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης καί ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, π. Θωμᾶς Βαμβίνης, προβάλλοντας τήν θέση τῆς Ἐκκλησίας στό καυτό ἐπίκαιρο θέμα πού ἀφορᾶ τήν Μακεδονία μας καί πού εἶναι ἡ ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης στήν περιοχή, ἡ ὁποία δέν μπορεῖ νά στηρίζεται ἀλλοῦ παρά μόνο πάνω στήν εἰλικρίνεια καί τήν ἱστορική ἀλήθεια.

Ἀκολούθως οἱ φιλόλογοι κ. Μαρία Κουτούση-Σύψα καί κ. Αἰκατερίνη Ξάνθη-Λαμπροπούλου παρουσίασαν τρανταχτά στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν ὅτι δέν ὑπῆρξε ποτέ διαφοροποιημένη «Μακεδονική ἐθνότητα», ὅτι οἱ γραπτές πηγές καί τά μνημεῖα μαρτυροῦν ὅτι οἱ Μακεδόνες ἦταν ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια ὡς τίς μέρες μας, ἐπίσης ἀναφέρθηκαν στό πῶς φτάσαμε στό σημερινό πρόβλημα τῆς πλαστογραφίας τῆς ἱστορίας μας, μέ τήν χάλκευση τῶν ἀπαραίτητων στοιχείων, ὥστε νά δημιουργηθῇ ἐκ τοῦ μή ὄντος ἐθνότητα (ἀπό τό κρατίδιο τῶν Σκοπίων) μέ τόν σφετερισμό τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας.

Τέλος, ἡ φιλόλογος κ. Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινᾶ παρουσίασε τήν ἄποψη τοῦ μακαριστοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, ὅτι οἱ διεκδικήσεις τῶν γειτόνων μας, στηρίζονται στό διεθνές δίκαιο, ὅπως διαμορφώθηκε ἀπό τούς Ἄγγλους, Γάλλους καί Ρώσους, μέ βάση τίς ἀπόψεις τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ, πού πέρασαν στό Ἑλληνικό Σύνταγμα τοῦ 1827, γιά τό ποιοί θεωροῦνται Ἕλληνες. Εἶναι δέ ἑπόμενο οἱ Νεοέλληνες νά ἔχουν μιά σύγχυση πάνω στά θέματα αὐτά. Τό ὅλο θέμα ἐντάσσεται στήν γενικότερη ἐχθρική πολιτική τῶν ἰσχυρῶν τῆς Δύσης (καί τοῦ Βατικανοῦ), πού χρονολογεῖται αἰῶνες πρίν (ἀπό τόν 9ο αἰώνα) καί ἀποσκοπεῖ στήν διάλυση τῆς Ρωμηοσύνης.

Ἡ ἐκδήλωση διανθίστηκε ἀπό σχετικά μέ τό θέμα ποιήματα πού ἐπιμελήθηκε ἡ φιλόλογος κ. Θεοδώρα Σιαπαλῆ-Τούρκα καί ἀπήγγειλε ἡ δασκάλα κ. Ἀγγελική Λαουρδέκη καί ὁλοκληρώθηκε μέ θαύματα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τά ὁποῖα σχετίζονται μέ δύσκολες ἱστορικές στιγμές τῆς Μακεδονίας καί ἀφηγήθηκαν οἱ δασκάλες Βασιλική καί Ἀγγελική Λαουρδέκη.

Ἡ ὅλη ἐκδήλωση πλαισιώθηκε ἀπό ὀργανική μουσική καί τραγούδια μέ τόν Πρωτοψάλτη τοῦ Μητροπολιτκοῦ Ναοῦ κ.Παντελῆ Ἀναστασόπουλο στό κανονάκι, τόν Γιάννη Ἀναστασόπουλου στά κρουστά καί τήν Χάϊδω Κουρμούση στό τραγούδι.

Τόν ἐπίλογο τῆς ἐκδήλωσης ἔκανε ὁ Μητροπολίτης μας κ Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη τόν Σύνδεσμο Ἀγάπης γιά τήν ὅλη παρουσίαση, διεπίστωσε τήν ἀρτιότητα τῶν στοιχείων πού παρατέθησαν καί ἀναφέρθηκε στίς ποιμαντικές του ἐμπειρίες ἀπό τότε πού ὑπηρετοῦσε στήν Ἱερά Μητρόπολη τῆς Ἐδέσσης. Τόνισε πῶς διαιρέθηκε ὁ πληθυσμός μέ τήν ὁριοθέτηση τῶν Συνόρων, πῶς λειτουργοῦσε ἡ ἐθνική συνείδηση καί ἀπό ὅσους μιλοῦσαν τήν ἐντόπια διάλεκτο, πῶς οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς αὐτῆς ὑπῆρχαν θύματα ἀπό ὅλες τίς πλευρές καί πῶς τελικά τραυματίσθηκε ἡ Ρωμηοσύνη μέ τό βαθύτερο περιεχόμενό της. Στό τέλος ὑπεγράμμισε ὅτι θά ἔπρεπε τό θέμα αὐτό νά εἶχε λυθῆ σέ ἀπό κοινοῦ συνάντηση ὅλων τῶν κομμάτων, οἱ ὁποῖοι θά χάραζαν μιά ἐθνική ἑνιαία γραμμή γιά τήν ἐπίλυσή του. Προέτρεψε δέ νά προσευχόμαστε στόν ἅγιο Δημήτριο, ὅπως ψάλλουμε στό τροπάριό του: «Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις σέ ὑπέρμαχον ἡ Οἰκουμένη».

Ἡ ἑσπερίδα ἔκλεισε μέ δεξίωση πού προσέφεραν οἱ Κυρίες τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

The post Ἐκδήλωση Συνδέσμου Ἀγάπης Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου: Ὁδοιπορικό στήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας appeared first on Nafpaktia News.


Πηγή