74.000 ευρώ από την ΠΙΝ για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού στην Κεφαλονιά

Τη σύμβαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας στο τμήμα της επαρχιακής οδού που συνδέει τους οικισμούς Καταποδάτων-Μουζακάτων (με αρ.24)», π/υ δημοπράτησης 74.000 ευρώ και τελικού ποσού σύμβασης 53.236,93 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο εκτελείται από πιστώσεις του ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 071 και Κ.Ε. 2014ΣΕ07100000.

Ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση να αποπερατώσει συνολικά το έργο εντός 150 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.


Πηγή