Άδειες για δύο νέες πλωτές εξέδρες στη Λευκάδα

Νέες πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Λευκάδας.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας επιφανείας 60 τ.μ. για εποχιακή χρήση, στη θέση Σύβοτα της Λευκάδας, για λογαριασμό DAHYANOVA LYUBOMIRA. Η εν λόγω πλωτή εξέδρα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών και θα τοποθετηθεί από την υπεύθυνη στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση, άνευ επέμβασης στον αιγιαλό.Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ασφαλής στερέωσή της στο βυθό, ώστε να αποτραπεί τυχόν αποκοπή της, η οποία μπορεί να αποτελέσει ναυτιλιακό κίνδυνο.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 30 τ.μ. στη θέση Τράχηλος της Λευκάδας, με σκοπό την προσωρινή πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό της εταιρείας VILLA BLUE APOLLON LTD. Ο κατασκευαστής του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για την απομάκρυνση οποιωνδήποτε άχρηστων υλικών, μετά την υλοποίησή του, ενώ τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της πλωτής εξέδρας δεν θα περιέχουν τοξικές ουσίες, επικίνδυνες για το περιβάλλον.


Πηγή