Αυτή είναι η ατζέντα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) του Δήμου Πατρέων συνεδριάζει η Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη 30 Οκτωβρίου, με τα παρακάτω θέματα:
1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ.Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) 2. Έγκριση 1ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον κεντρικό τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) 3. Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το κλάδεμα ψηλών δέντρων στο Δήμο Πατρέων (προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις δημοτικές ενότητες Μεσσάτιδος Παραλίας και Βραχνείκων 2017 (προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για «Βελτιώσεις – συντηρήσεις χαλικοστρωμένων ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων με μισθωμένα μηχανήματα 2018» προϋπολογισμού 273.916,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την αριθ. 9/2018 μελέτη της Δ/νσης Έργων Υποδομής (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντές). 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ' αριθ. 5/2018 διακήρυξης για: α) Την προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση κάδων, β) Την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλοε, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντές). 7. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων 2018» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) 8. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ελ. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    26 Οκτωβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα