Αγρίνιο: Δημόσια διαβούλευση για τη μετακίνηση των λαϊκών αγορών της Τρίτης και του Σαββάτου

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την με αριθμό 50/2018 απόφασή της, θέτει σε δημόσια διαβούλευση διάρκειας είκοσι (20) ημερών (από τη δημοσίευσή της), ήτοι έως 13/11/2018, το θέμα της μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς της Τρίτης, από τη θέση που λειτουργεί εντός της Δημοτικής Κοινότητα Αγρινίου και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ, σε νέα θέση εντός της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου και συγκεκριμένα, επί της οδού ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ – και στο τμήμα της από την οδό Γ. Σεπτεμβρίου έως την οδό Θ. Δασκαλοπούλου (μεταξύ των Ο.Τ. 560 & 168).

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ως άνω ημεροχρονολογία, να εκφράσουν – καταθέσουν εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις επί του θέματος αυτού, στη Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ταχ.Δ/νση: Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου & Στ. Τσιτσιμελή, 1ος όροφος, ή στην ηλεκτρονική δ/νση dtoa@agrinio.gr).

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την με αριθμό 49/2018 απόφασή της, θέτει σε δημόσια διαβούλευση διάρκειας είκοσι (20) ημερών (από τη δημοσίευσή της), ήτοι έως 13/11/2018, το θέμα της μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου στο Αγρίνιο από τη θέση που λειτουργεί εντός της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών ΔΕΛΦΩΝ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΣΤΡ.ΣΑΡΑΦΗ, (περιοχή ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ), σε νέα θέση εντός της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου και συγκεκριμένα, επί της οδού Γ. ΣΕΦΕΡΗ – στο τμήμα της που αντιστοιχεί στο πρόσωπο του Ο.Τ. 359 και ορίζεται από την οδό Παλιούρα έως δημοτική οδό μεταξύ των Ο.Τ. 359 και 368.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ως άνω ημεροχρονολογία, να εκφράσουν – καταθέσουν εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις επί του θέματος αυτού, στη Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ταχ.Δ/νση: Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου & Στ. Τσιτσιμελή, 1ος όροφος, ή στην ηλεκτρονική δ/νσηdtoa@agrinio.gr).

Καινούριο: Ξεκινούν οι «διάλογοι νέων και γονέων» στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου


Πηγή