Ανάδειξη του Κάστρου της Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα

Την Τρίτη 09-10-2018 ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κάστρο της Αγίας Μαύρας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» με προυπολογισμό 550.000,00€. O κ. Αντιπεριφερειάρχης ξεναγήθηκε από τον κ. Ματσαρόκο Ευάγγελο, Αρχιτέκτονα του έργου και την κ. Καλλιγέρου Πηνελόπη, Αρχαιολόγο, στο εσωτερικό χώρο του Κάστρου.

Ειδικότερα, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Διαμόρφωση εσωτερικού του Κάστρου για την κατασκευή του δικτύου διαδρομών περιήγησης των επισκεπτών.
  • Οικοδομικές εργασίες για την αποκατάσταση των χώρων: Κελί Φραγκισκανών μοναχών, Πυριτιδαποθήκη, δίχωρη αίθουσα στον βορειοανατολικό προμαχώνα και υπάρχουσα αποθήκη και επιπλέον για την κατασκευή νέων χώρων υγιεινής κατάλληλων και για ΑΜεΑ.
  • Διαμόρφωση εσωτερικών και εκθεσιακών χώρων και εξοπλισμό τους (εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσκευών προβολής και διαδραστικού πίνακα, πινακίδες πληροφόρησης και σήμανσης κλπ.)
  • Δημιουργία και έκδοση πληροφοριακού υλικού σε τρεις γλώσσες(Ελληνικά, Αγγλικά, και Ιταλικά), φυλλάδια σε γραφή Braille και ιστοσελίδα. Δημιουργία απτικής επιφάνειας στην επιγραφική έκθεση.
  • Συντήρηση όλων των επιγραφών που θα εκτεθούν στη δίχωρη αίθουσα και δημιουργία αντιγράφου επιγραφής με λέοντα της Βενετίας για άτομα με προβλήματα όρασης.

Μέσω των έργων αυτών προστατεύονται σημαντικά θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία στα νησιά της Περιφέρειας ώστε να αναδειχθούν και να αποδοθούν στους πολίτες.


Πηγή