Άγγελος Σικελιανός: Εἰκοσιοχτὼ τοῦ Ὀχτώβρη τοῦ 1940

Της Πηνελόπης Κοψιδά

Μια εβδομάδα μετά την ημέρα του ιστορικού «ΟΧΙ», που έμελλε να καθιερωθεί ως ημέρα εθνικής γιορτής, μνήμης και ιστορικής υπερηφάνειας των Ελλήνων, στις 5 Νοέμβρη του 1940, ο Άγγελος Σικελιανός δημοσιεύει στο περιοδικό Νέα Εστία το κείμενο που ακολουθεί. Στο κείμενό του, απολύτως προφητικό για τη σημασία της μέρας εκείνης, της “Μητέρας-Μέρας”, βρίσκονται συμπυκνωμένοι και σε εξαίσια μορφή όλοι οι πανηγυρικοί λόγοι, οι στοχασμοί και οι αναλύσεις όλων των ετών που ακολούθησαν.

Στην επάνω δεξιά μεριά της σελίδας κάνει αναφορά στον συγγραφέα και ακαδημαϊκό Πέτρο Χάρη: “Τὸ χειρόγραφο χαρισμένο στὸν κύριο Πέτρο Χάρη, ἔνδειξη τῆς βαθειᾶς μας ἐθνικῆς ἀλληλεγγύης”.

«Το γένος βουλιαγμένο μὲς στὸν αἰῶνα
νὰ λυτρωθεῖ μονάχο του μπορεῖ.
Μὰ νὰ ξυπνήσει πρέπει ἡ πλέρια Μνήμη
βαθειά του, ἀδάμαστη καὶ τρομερή.

»Κανεὶς δὲ θὰ ξεφύγει τὴ γεννιά του!
Τὸ βάρος της θὰ σπάσει, ὣς τὴ στιγμὴ
ποὺ βγαίνοντας ἀπὸ τὴ λησμονιά του
στὸ φῶς ποὺ πιὰ δὲ στέκουν δισταγμοί,

………………………………

τῆς ζωῆς θὰ νὰ ντυθεὶ τὴν πανοπλία,
καὶ μ᾿ ἀκέριο τὸν ἅγιο σκελετὸ
τῶν περασμένων, θὰ στηθεὶ στὴ γῆ του
μὲ τὸ κεφάλι ἀλύγιστο κι᾿ ὀρτό!»

(Ἀπὸ τὰ Χωρικὰ τῆς Σίβυλλας: ὁ Ὄρθιος Σκοπός.)

Ἐλέγαμε: ἕνα Μαραθῶνα ἀκόμα! Ἐλέγαμε: μιὰ Σαλαμίνα ἀκόμα! Ἐλέγαμε: ἀκόμα ἕνα Εἰκοσιένα! Καὶ ἦρτες τέλος Σύ, Μητέρα-Μέρα, ὁποὺ ἀγκάλιασες κι᾿ ἀνύψωσες ὁλόκληρα τὰ περασμένα στὸν ἀνώτατο λυτρωτικὸ σκοπό τους, στὸν ὑπέρτατό τους ἠθικὸν Ἱστορικὸ Ρυθμό!

Ὤ δικαίωση ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν ἀγώνων! Ὤ ὕψιστη ἠθικὴ στροφὴ μέσα στὸ χάος ὁλόκληρου τοῦ Κόσμου! Καὶ μαζὶ, ὢ γιγάντεια, πλέρια ἱστορικὴ καταβολὴ, ἀπὸ τὴν ὁποία, Ν ι κ η τ έ ς, οἱ Ἕλληνες, θὰ ξεκινήσουμε αὔριο, πρωτοπόροι τῆς πνευματικῆς ἀνάπλασης ὁλόκληρης τῆς γῆς!

Ὢ Μέρα-Μάννα, ποὺ μᾶς ἔσπασες ἀκέρια κι᾿ ὣς τὸ ὕστατο, ὅλα τὰ κρυφὰ ἐσωτερικὰ δεσμά μας! Ὢ κοσμοϊστορικὴ Ἐλευθερία, τόσο βαθειὰ λαχταρισμένη! Νά Σε! Σὲ κατέχουμε! Σὲ νιώθουμε! Σὲ θέλουμε!

Καὶ θὰ νὰ Σὲ κρατήσουμε ὅλοι, στὸ τεράστιο ὕψος ποὺ μᾶς φανερώθηκες ἀπ᾿ τὰ χαράμματα τῶν Εἰκοσιοχτὼ τοῦ Ὀχτώβρη τοῦ 1940, κι᾿ ὥς μὲ τὴ συντέλεια τῶν αἰώνων, εἴτε ζήσουμε, εἴτε, αὔριο ποὺ θὰ φέγγεις πάνω ἀπ᾿ ὅλο τὸν πλανήτη τὸ γιγάντειο φῶς Σου, θὰ βρισκόμαστε στὰ σπλάχνα Σου, ὢ Μητέρα, ἀθάνατοι νεκροί!

5 τοῦ Νεοέμβρη 1940, Ἀθήνα
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

– Άγγελος Σικελιανός, “Εἰκοσιοχτὼ τοῦ Ὀχτώβρη τοῦ 1940”, Νέα Εστία, τεύχος 334, 5 Νοεμβρίου 1940, σελ. 1378.


Πηγή