Αντιδημαρχία Καθαριότητας: Φεύγει ο Σ. Ασπιώτης, έρχεται ο Σ. Καλούδης.

Δήμος Κέρκυρας Αντιδημαρχία Καθαριότητας: Φεύγει ο Σ. Ασπιώτης, έρχεται ο Σ. Καλούδης.

Αλλαγή αρμοδιοτήτων δυο αντιδημάρχων αποφάσισε ο δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολουζος.

Σύμφωνα με την απόφασή του, ο ΣπύροςΑσπιώτης, που έως σήμερα εκτελεί χρέη αντιδημάρχου Καθαριότητας, αναλαμβάνει την αντιδημαρχία Πρασίνου με αρμοδιότητες ανάλογες και θα έχει στην ευθύνη του:
α) Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος & Πρασίνου.
β) Την ευθύνη των δασικών εκτάσεων.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας αναλαμβάνει εφεξής ο Σπύρος Καλούδης με αμροδιότητες, μεταξύ άλλων,
α) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
β) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου και Εσπερίων.
γ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου και Εσπερίων.
δ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου και Εσπερίων.


Πηγή