Από τον κάβο της Νηράς στον κάβο του Άη Γιάννη

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΒΟ ΤΗΣ ΝΗΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΒΟ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ
Μια διαδρομή… από το παράθυρό μου.

Tags:κάβος της Νηράς


Πηγή