Από τον Κοντομηνά στον Βαρδινογιάννη ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha

Την απόκτηση κοινού ελέγχου επί του τηλεοπτικού σταθμού Alpha και των ραδιοσταθμών ALPHA 98,9 στην Αττική και ALPHA 96.5 στη Θεσσαλονίκη, συμφώνησαν η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ με τις εταιρείες ALPHA, NEVINE, SIXOMEN και τον Δ. Κοντομηνά. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, "η κατά 100% θυγατρική της (ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ) κυπριακή εταιρεία SEILLA ENTERPRISES LIMITED σύναψε με την κυπριακή εταιρεία ALPHA MEDIA GROUP LIMITED, την κυπριακή εταιρεία NEVINE HOLDINGS LIMITED, την κυπριακή εταιρεία SIXOMEN LIMITED και τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά, το ιδιωτικό συμφωνητικό με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2018.

Με το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό, συμφωνείται η απόκτηση κοινού ελέγχου επί των εταιρειών:

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA)

ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΕ (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA 98,9 στην Αττική) και

ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA 96.5 στη Θεσσαλονίκη), μέσω των κατωτέρω ενεργειών:

1. Η SEILLA ENTERPRISES LIMITED θα καταβάλει στην ALPHA MEDIA GROUP LIMITED 21,477,000 ευρώ για την απόκτηση ποσοστού 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ.

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της NEVINE HOLDINGS LIMITED κατά ποσό 23.000.000 ευρώ, ως εξής:

– Η ALPHA MEDIA GROUP LIMITED θα καταβάλει 11.477.000 ευρώ και

– η SEILLA ENTERPRISES LIMITED θα καταβάλει 11.523.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, η NEVINE HOLDINGS LIMITED θα καταβάλει το ποσόν των 23.000.000 ευρώ προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών: ΑΛΦΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΕ και ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ.

Παράλληλα, η ALPHA MEDIA GROUP LIMITED θα καταβάλει 6.580.000 ευρώ για εξόφληση υφισταμένων υποχρεώσεων της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ.

2. Κατόπιν των ως άνω μεταβιβάσεων και αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των παραπάνω εταιρειών, η μετοχική σύνθεσή τους θα διαμορφωθεί, ως εξής:

– Στην εταιρεία NEVINE HOLDINGS LIMITED: η SEILLA ENTERPRISES LIMITED θα κατέχει 1.002 ονομαστικές μετοχές. Τα δικαιώματα ψήφου 2 εκ των ανωτέρω μετοχών θα εκχωρηθούν προσωπικά στον κ. Δημήτρη Κοντομηνά.

Η ALPHA MEDIA GROUP LIMITED θα κατέχει 998 ονομαστικές μετοχές.

– Η NEVINE HOLDINGS LIMITED θα είναι κύριος μετοχών ποσοστού 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ. Έκαστη εκ των ALPHA MEDIA GROUP LIMITED και SEILLA ENTERPRISES LIMITED θα έχει μετοχές ποσοστού 24,95% της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ.

– Η NEVINE HOLDINGS LIMITED θα κατέχει το 99,95% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΕ και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ.

3. Η διοίκηση των εταιρειών NEVINE HOLDINGS LIMITED, ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΕ και ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ, θα ασκείται από κοινού αφενός μεν από τη SEILLA ENTERPRISES LIMITED αφετέρου δε από την ALPHA MEDIA GROUP LIMITED και τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά για όσο διάστημα το ποσοστό της ALPHA MEDIA GROUP LIMITED στην ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ υπερβαίνει το 33,4%. Την ευθύνη της καθημερινής διαχείρισης θα την έχει ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος θα ορίζεται από τη SEILLA ENTERPRISES LIMITED.

Ως αποτέλεσμα των ως άνω συναλλαγών, ο έλεγχος των ως άνω εταιρειών θα ασκείται από κοινού αφενός μεν από τη SEILLA ENTERPRISES LIMITED αφετέρου δε από την ALPHA MEDIA GROUP LIMITED και τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών εξαρτάται από την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων ανταγωνισμού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    30 Οκτωβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία