Αστικές αναπλάσεις και αγροτικές οδοποιίες που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΓΙΝΑΡΑΣ Δ.Κ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ 2.387.966,51

Ανάπλαση της περιοχής Αγγινάρας που βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός του σχεδίου πόλης Γαστούνης. Οι εργασίες ανάπλασης των οδών έχουν ως στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού χώρου της περιοχής, πετυχαίνοντας παράλληλα την ενοποίησή της με το ιστορικό – εμπορικί κέντρο της Γαστούνης. Το συνολικό μήκος των οδών είναι 2460 μ. Το αντικείμενο του έργου συνοπτικά περιλαμβάνει:

 1. Διαμόρφωση και ανάπλαση των πεζοδρομίων των οδών εκατέρωθεν για την ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των ΑΜΕΑ, βελτιώνοντας παράλληλα κατά πολύ την εικόνα της πόλης στις περιοχές παρέμβασης. Δενδροφύτευση και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού όπου τα πλάτη των πεζοδρομίων το επιτρέπουν.
 2. Ασφαλτόστρωση των οδών με σκοπό την αποκατάσταση των φθορών και των βλαβών των οδοστρωμάτων.
 3. Ηλεκτροφωτισμό του οδικού δικτύου
 4. Αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης όμβριων.
 5. Αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στις οδούς όπου γίνεται η ανάπλαση της περιοχής Αγγινάρας.
 6. Εργασίες υπογειοποίησης εναέριων δικτύων χαμηλής τάσης διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.
 • ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ 611.000,00

Το έργο αφορά δύο υποέργα. Το πρώτο υποέργο σχετίζεται με την ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων του οικισμού Παλαιοχωρίου. Οι εργασίες έχουν ως στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού στο σύνολό του. Ενώ το δεύτερο υποέργο αφορά την ανάπλαση της πλατείας στην συμβολή των οδών Θινών Αρχαίας Ήλιδας του Βαρθολομιού. Οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας έχουν ως στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού χώρου της περιοχής. Για την ανάπλαση της πλατείας προβλέπονται χώροι πρασίνου – παρτέρια με διαδρομές πλάτους 2,00μ από κυβόλιθους και μπαγκάκια για την ξεκούραση των κατοίκων.

 • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΟΥΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΠΑΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΤΡΑΓΑΝΟΥ/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ 651.200,00

Ανάπλαση δημοτικών οδών Αγ. Χαραλάμπους, Μακεδονίας και παρόδου Αρχαίας Ήλιδας της Δ.Κ. Τραγανού. Οι εργασίες ανάπλασης έχουν ως στόχο την λειτουργική και την αισθητική αναβάθμιση του οικισμού. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθεί το ανατολικό τμήμα του περιφερειακού δημοτικού δρόμου μήκους 750m περίπου το οποίο αποτελείται από την οδό Αγίου Χαραλάμπους και τμήμα της οδού Μακεδονίας, καθώς επίσης και από την πάροδο της οδού Αρχαίας Ήλιδος μήκους 95m περίπου.

 • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΡΑΝΑ/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ 1.130.000,00

Ανάπλαση του οικισμού Βρανά της ΔΕ Βαρθολομιού του Δ. Πηνειού, καθώς και την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης. Οι εργασίες έχουν στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του αστικού χώρου της περιοχής, την ομαλή κυκλοφορία των πεζών, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και των παραθεριστών-τουριστών, καθώς επίσης και την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης.

 • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Κ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ 1.477.900,00

Ανάπλαση της Κεντρικής Οδού Αγίου Νικολάου Δ.Κ. Τραγανού. Οι εργασίες ανάπλασης θα έχουν ως στόχο την λειτουργική και την αισθητική αναβάθμιση του οικισμού. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθούν δυο τμήματα της οδού Αγ. Νικολάου: το δυτικό τμήμα μήκους οδού 659m και το ανατολικό τμήμα μήκους οδού 546m περίπου. Με το υποέργο θα υλοποιηθούν:

 1. Διαμόρφωση και ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων σε συνολικό μήκος οδού περίπου 1205μ εντός του οικισμού Τραγανού με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, την ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των ΑΜΕΑ καθώς και την αισθητική αναβάθμιση της πόλης.
 2. Διευθέτηση των όμβριων με τη συμπλήρωση του υφισταμένου δικτύου με αγωγούς όμβριων, προκατασκευασμένοι από σκυρόδεμα, κυκλικής διατομής, Φ500 και μήκους περίπου 1464,00μ & Φ600 μήκους 361,00μ καθώς 49 μ Φ400.
 3. Θα τοποθετηθούν 171 φωτιστικά σώματα μονόφωτα ανά 13m διαγώνια στις δυο πλευρές των πεζοδρομίων . Στο τμήμα οπού υπάρχει σήμερα νησίδα και αναδιαμορφώνεται με νέο χαμηλό τοιχίο και χώρο πρασίνου θα τοποθετηθούν δίφωτα φωτιστικά.
 4. Θα τοποθετηθεί σύγχρονος αστικός εξοπλισμός (κάδοι απορριμμάτων, καλαθάκια κλπ).

Έργα αγροτικής οδοποιίας

 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ 428.900,00

Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού που εξυπηρετεί την πρόσβαση σε αγροτικές, κτηνοτροφικές και μεικτές εκμεταλλεύσεις (ζωικής και φυτικής παραγωγής) της γύρω περιοχής. Το προτεινόμενο έργο συνδέεται με συνεχές υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δίκτυο. Αντικείμενο της μελέτης είναι ο τελικός σχεδιασμός του έργου και η αντιμετώπιση των κύριων τεχνικών θεμάτων.

 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ 600.000,00

Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού που εξυπηρετεί την πρόσβαση σε αγροτικές, κτηνοτροφικές και μεικτές εκμεταλλεύσεις. Το προτεινόμενο έργο συνδέεται με συνεχές υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δίκτυο.

2018.10.12 @ Έργο «Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαστούνης», προϋπολογισμού 718.000,00 ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2007-2013
2018.10.12 @ Τεχνική σύσκεψη για τα έργα στο Δήμο Πηνειού, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαστούνης, που κατασκευάστηκε με το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας.
2018.10.12 @ Τεχνική σύσκεψη για τα έργα στο Δήμο Πηνειού, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαστούνης, που κατασκευάστηκε με το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας.
2018.10.12 @ Τεχνική σύσκεψη για τα έργα στο Δήμο Πηνειού, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαστούνης, που κατασκευάστηκε με το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας.
2018.10.12 @ Τεχνική σύσκεψη για τα έργα στο Δήμο Πηνειού, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαστούνης, που κατασκευάστηκε με το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας.
2018.10.12 @ Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Απόστολου Κατσιφάρα, μαζί με το Δήμαρχο Πηνειού, Αλέξη Καστρινό, στις Αστικές Αναπλάσεις στο Βρανά Ηλείας. Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Γιώργος Γεωργιόπουλος, και Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Ηλείας.
2018.10.12 @ Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Απόστολου Κατσιφάρα, μαζί με το Δήμαρχο Πηνειού, Αλέξη Καστρινό, στις Αστικές Αναπλάσεις στο Βρανά Ηλείας. Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Γιώργος Γεωργιόπουλος, και Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Ηλείας.
2018.10.12 @ Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Απόστολου Κατσιφάρα, μαζί με το Δήμαρχο Πηνειού, Αλέξη Καστρινό, στις Αστικές Αναπλάσεις στο Τραγανό Ηλείας. Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Γιώργος Γεωργιόπουλος, και Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Ηλείας.
2018.10.12 @ Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Απόστολου Κατσιφάρα, μαζί με το Δήμαρχο Πηνειού, Αλέξη Καστρινό, στις Αστικές Αναπλάσεις στο Τραγανό Ηλείας. Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Γιώργος Γεωργιόπουλος, και Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Ηλείας.

The post Αστικές αναπλάσεις και αγροτικές οδοποιίες που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας appeared first on patrastimes.gr.


Πηγή