Δικαίωση του Δήμου Πύργου στην Δίκη με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Γνωστοποιούμε στους συνδημότες μας ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 27/2018 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας κρίνοντας την από 23-12-2016 Αγωγή του Δήμου μας κατά του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας .

Να θυμίσω ότι μετά από πολύμηνη έρευνα ανακάλυψα την οφειλή του όμορου Δήμου προς τον δικό μας, ύψους 1.358.174 ΕΥΡΩ (!!!), που προέρχονταν από την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο Δήμων, σύμφωνα με την οποία ο γειτονικός Δήμος αναλάμβανε την υποχρέωση να συνεισφέρει στο 1/3 κάθε δαπάνης που αφορούσε την διαχείριση απορριμμάτων, με την μέθοδο της δεματοποίησης, που λάμβανε χώρα στη θέση «ΠΟΤΟΚΙ» , και αφορούσε το χρονικό διάστημα 1-10-2009 έως 31-10-2012. Δυστυχώς, η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν προσπάθησε ούτε να στοιχειοθετήσει, ούτε να αναζητήσει την εν λόγω οφειλή, αλλά κυρίως ούτε και να ενημερώσει την σημερινή δημοτική αρχή. Με εισήγησή μου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας ασκήσαμε Αγωγή διεκδικώντας το ανωτέρω ποσό όπου με την προμνησθείσα Απόφαση δικαιωθήκαμε , αφού πρωτόδικα μας επιδικάστηκε το ποσό των 618.452,17 ΕΥΡΩ πλέον των δικαστικών εξόδων ύψους 9.300 ΕΥΡΩ, και των τόκων μέχρι και σήμερα ύψους 100.000 ΕΥΡΩ, ήτοι συνολικά έγγιστα 730.000 ΕΥΡΩ. Θεωρώ δε ότι το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο θα μας δικαιώσει στο σύνολο της απαίτησής μας, καθώς η οικονομική πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας αναγνωρίζει μέχρι κεραίας τις απαιτήσεις μας.

Επιβάλλεται να επισημάνω ότι κατά την διαχείριση των απορριμμάτων για το χρονικό διάστημα 2009 έως 2012 , σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΣΔΟΕ , εκθέσεις των επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τους οικονομικούς επιθεωρητές, έχουν τελεστεί οικονομικά εγκλήματα συνολικού ύψους αρκετών εκατομμυρίων ΕΥΡΩ σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας.

Ούτως ώστε δεν μπορούμε να παραβλέπουμε α) την άποψη του ΣΔΟΕ περί εικονικών μεταφορών απορριμμάτων το έτος 2009 ύψους 870.000 ΕΥΡΩ και περί εικονικής αγοράς δεματοποιητή ύψους1.200.000 ΕΥΡΩ, β) την κατάθεση του ενός εκ των φερομένων ως εκδοτών εικονικών τιμολογίων σύμφωνα με την οποία εισέπραξε μόνο τα 122.000 ΕΥΡΩαπό τα 870.000 ΕΥΡΩκαι τα υπόλοιπα τα εισέπραξαν άλλοι στις 28-12-2009 μέσα στο χώρο του Δημαρχείου (!!!;;;) (που εάν είναι ψευδής γιατί δεν τόλμησε ΚΑΝΕΙΣ να του υποβάλλει μήνυση ;), γ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 98/23-3-2016 Πoρισματική Έκθεση των Οικονομικών Επιθεωρητών δημοσιονομικών ελέγχων, κατόπιν παραγγελίας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνονται σωρεία παρανόμων απευθείας αναθέσεων συνολικού ύψους εκατομμυρίων ΕΥΡΩ, κατατμήσεων πιστώσεων, παρανόμων πληρωμών, δ)την υπ’ αριθμ.28.291α/2017 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (αθώωση Νοδάρου και Βαξεβάνη) που ζήτησε να ερευνηθεί ποιος υπάλληλος του ΣΔΟΕ διέγραψε από το σύστημα Elenxis την έκθεση ελέγχου για τα εικονικά τιμολόγια του Δήμου Πύργου και κάτω από ποιες συνθήκες, ε) την πρόκληση του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού εγκλήματος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με συγκεντρωμένους 105.000 τόνους απορριμμάτων στο «ΠΟΤΟΚΙ», στ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3745/17-9-2010 έκθεση αυτοψίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας, οι μπάλες απορριμμάτων στο «ΠΟΤΟΚΙ» δεματοποιούνταν 62 φορές περισσότερο από το ελάχιστο όριο των έξι (6) περιτυλίξεων που προέβλεπαν οι προδιαγραφές της άδειας λειτουργίας, ήτοι 5.890.000 υπεράριθμες στρώσεις (!!!;;;), με τι επιπλέον κόστος άραγε. Και τώρα η έκδοση της υπ’ αριθμ. 27/2018 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας να αναγνωρίσει τα «ξεχασμένα» 618.000 ΕΥΡΩ. Τα ερωτήματα πολλά, για όλες τις ανωτέρω υποθέσεις ! Δεν θα επεκταθώ ούτε στο ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι, ούτε στο για ποιους λόγους . Έχει αναλάβει ήδη η Ποινική Δικαιοσύνη.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να ενημερώσω τους συμπολίτες μας ότι το ποσό του 1.358.174 ΕΥΡΩ ο Δήμος Πύργου θα το εισπράξει ! Είτε από τον αντίδικο Δήμο είτε από τους υπεύθυνους που θα αναδείξει η ποινική έρευνα, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας του καταλογισμού.

Σε αυτούς που με κατηγορούσαν ότι συμπεριφέρομαι σαν ανακριτής και εισαγγελέας τους απαντώ με την δικαίωση του Δήμου μας, που αποτελεί και προσωπική μου δικαίωση στον μοναχικό δρόμο μου ανάδειξης της οφειλής, και παραθέτω τμήμα από την δικαστική Απόφαση «Εξάλλου, ο ανωτέρω μη καθορισμός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αντίκειται και στις αρχές της σαφήνειας και διαφάνειας, καθώς με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η υπαγωγή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου , η δε έλλειψη αυτή είναι ουσιώδης και επάγεται την ακυρότητα της προγραμματικής σύμβασης (παρ. 7 του άρθρου 19 του Π.Δ. 774/1980), ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το ύψος της δαπάνης που προϋπολογίσθηκε ανήλθε στο ποσό των 933.488,00 ευρώ, δηλαδή κατά τι λιγότερο από το ποσό που απαιτείται για τη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση προληπτικού ελέγχου.» . …(ΑΣΧΟΛΙΑΣΤΟ !!!)

Εν κατακλείδι, θα ήταν μεγάλη μου παράλειψη να μην εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στην Διευθύντρια Προγραμματισμού κα Σοφία Γούργουρα για την αποφασιστική της συνδρομή στην τεκμηρίωση της έρευνάς μου , καθώς και στην Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών κα Παναγιώτα Χριστοπούλου για την ουσιαστική συμβολή της στην αναζήτηση των στοιχείων . Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και στον συνάδελφο Δημήτριο Κονδύλη που χειρίστηκε με επιτυχία την εν λόγω υπόθεση.

ΧΑΡΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ


Πηγή