Δίκτυο Συνεργασίας ΠΙΝ- Π.Ε. Κεφαλονιάς: Πρόσληψη ενός Οικονομολόγου ΠΕ/ΤΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη από το Δίκτυο ενός Οικονομολόγου ΠΕ/ΤΕ

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης www.ionianlag.gr πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου.

Η πρόσκληση αφορά την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» και ειδικότερα μέχρι 30/11/2019, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε :

  • Έναν (1) Οικονομικού Π.Ε/ΤΕ

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης στο Αργοστόλι καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος,

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης , Διοικητήριο (2ος όροφος), Τ.Κ. 28100 μέχρι τη Δευτέρα 05/11/2018 και ώρα 14:00.

Για την ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς -Ιθάκης.

Σοφία Γαρμπή

Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Κεφαλονιάς – Ιθάκης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

Ταχ: Διεύθυνση: Πλατεία Βαλλιάνου -Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Τηλέφωνο: 26713 60570 eMail: ionianlag@gmail.com


Πηγή