Δήμος Μεγανησίου: Προκήρυξη για την απονομή βραβείου στην μνήμη Παναγιώτη- Ελένης Ροντογιάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Κατωμέρι Μεγανησίου
Λευκάδας
Πληρ: Αργύρη Σοφία
Τηλ: 2645 361 317
Fax: 2645 361 319
Email:contact@1419.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΓΟΝΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΦΟΥΣΗ, ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»

Ο Δήμος Μεγανησίου, έχοντας υπόψιν την υπ’αρ.110 / 2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θέσπισε το Βραβείο «Στην μνήμη Παναγιώτη- Ελένης Ροντογιάννη και του εγγονού τους Αντώνη Καφούση», ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την απονομή του ως άνω βραβείου στο Δήμο Μεγανησίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Το βραβείο απονέμεται στον πρωτεύσαντα κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2018 στους Πολιτικούς Μηχανικούς σε οποιαδήποτε Πολυτεχνική Σχολή της χώρας. Εν απουσία πρωτεύσαντα σε τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, το βραβείο απονέμεται στον πρωτεύσαντα σε οποιοδήποτε τμήμα των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.

Εν απουσία πρωτεύσαντα σε οποιοδήποτε τμήμα οποιαδήποτε Πολυτεχνικής Σχολής, το βραβείο θα απονέμεται στον πρωτεύσαντα σε οποιοδήποτε Παιδαγωγικό Τμήμα της χώρας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιτυχόντες των οποίων ένας τουλάχιστον εκ των γονέων του έχει γεννηθεί στο Μεγανήσι, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής.

Η ημέρα της εκδήλωσης για την απονομή του βραβείου, θα ανακοινωθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

Πληροφορίες: κα Αργύρη Σοφία , τηλ 2645361317

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Πηγή