Δήμος Πύργου: Σε δημόσια διαβούλευση η Σ.Μ.Π.Ε. για το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

Σε δημοσιοποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της μελέτης «Τροποποίηση και Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πύργου – Μελέτη Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)», προχώρησε χθες ο δήμος Πύργου, καλώντας παράλληλα κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην δημόσια διαβούλευση για την τελική μορφή της.

Ο δήμος Πύργου, ως αρχή σχεδιασμού για τη ΣΜΠΕ της μελέτης «Τροποποίηση και επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πύργου – Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.» (σ.σ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006), ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ανωτέρω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Παράλληλα προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Ο Δήμος Πύργου διαθέτει και ήδη έχει αναρτήσει, από χθές, την ΣΜΠΕ στον διαδικτυακό του τόπο hwww.cityofpyrgos.gr. Η πρόσκληση του ενδιαφερόμενου κοινού ξεκινά από 19-10-2018 έως 18-11-2018.

Ο δήμαρχος Πύργου Γαβρίλης Λιατσής δήλωσε πως «Η Δημοτική Αρχή με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την θέση σε δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια της μελέτης «Τροποποίηση και επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πύργου – Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.». Οι προσπάθειες, που καταβλήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή, οδήγησαν στην επίλυση όλων των εξωγενών παραγόντων, που καθυστέρησαν επί μακρόν την ολοκλήρωση του σημαντικότερου έργου, που θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου, θα γίνει εφικτή η ολοκλήρωση της μελέτης και θα οδηγήσει στην έκδοση ΦΕΚ, που θα αποτελέσει τη βάση για την οργανωμένη ανάπτυξη χρήσεων γης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στη περιοχή μας, θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την προσέλκυση επενδύσεων, που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία του Δήμου».

Η διευθύντρια Προγραμματισμού του δήμου Πύργου Σοφία Γούργουρα, τόνισε σχετικά πως «Στη συνέχεια του ελέγχου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Πύργου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο δήμος Πύργου στα πλαίσια της διαβούλευσης προχώρησε στην ανάρτηση της μελέτης στην ιστοσελίδα του. Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών και κάθε διευκρίνιση είναι ο κ. Βαμβακάς».

Με τη σειρά του ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Αναστάσιος Βαμβακάς συμπλήρωσε πως «Αναρτήθηκαν στο σαιτ του δήμου όλα τα αρχεία της ΣΜΠΕ τα οποία μπορεί οποιοσδήποτε να μπει και να ενημερωθεί και από την Παρασκευή 19/10 έως 18/11/2018. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΣΧΟΟΑΠ. Όλα τα αρχεία θα αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για να συνεχιστεί η διαδικασία έγκρισης των ΣΧΟΟΑΠ».

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής σχεδιασμού είναι τα παρακάτω:

Ταχ. Δ/νση: Μανωλοπούλου 71, 1ος Όροφος.

Ταχ. Κώδικας: 271 31, Πύργος Ηλείας

Αρμόδιος Υπάλληλος: κ. Αν. Βαμβακάς

Τηλέφωνο: 26210-27362

Email: avamvakas@1489.syzefxis.gov.gr


Πηγή