Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας την ερχόμενη Δευτέρα

Με δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις η μία στις 18.00 που αφορά τη λογοδοσία πεπραγμένων της δημοτικής αρχής,την κορυφαία ίσως συνεδρίαση του έτους,αλλά και μία τακτική συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί στις 21.00 το βράδυ,συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας ,τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην δεύτερη προγραμματισθείσα συνεδρίαση είναι τα εξής:

  1. Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ. (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
  2. Αποδοχή της με Α.Π 17864/18-09-2018, αίτησης της κ. Θεοδώρας Τσιάμη του Αθανασίου σχετικά για λύση μίσθωσης ακινήτου-κτιρίου. (Εισηγητής κ. Σύψας)
  3. Έγκριση ή όχι του από 05-10-2018 πρακτικού της επιτροπής καθορισμού τιμήματος, για απευθείας εκμίσθωση 1 δωματίου του τέως Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ Κεντρικής στον ΟΤΕ Α.Ε. (εισηγητής κ. Σύψας)
  4. Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου με την ΚΤΕΛ Α.Ε. Ν.Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα απ’ την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/6/2018 (εισηγητής κ. Σύψας)
  5. Υποβολή πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας όσον αφορά τον αριθμό των προς έκδοση νέων αδειών πλανοδίου εμπορίου σε παραγωγούς χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Σύψας)
  6. Έγκριση καταλόγου συμμετεχόντων πολιτών στην Εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου 2018. (εισηγητής κ. Σύψας)
  7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
  8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για συντήρηση, καθαριότητα, διαγραμμίσεις κ.λ.π. των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου). (Εισηγητής κ. Φράγκος).

nafpaktianews.gr


Πηγή