Δείτε την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Διάσπαση – Ποιοι ψήφισαν υπέρ και ποιοι κατά.

Δήμος Κέρκυρας Δείτε την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Διάσπαση – Ποιοι ψήφισαν υπέρ και ποιοι κατά.

Αρκετά είναι τα ερωτήματα που τίθενται με αφορμή την χτεσινή απόφαση του Δημοτικού συμβούλιο για διάσπαση του Δήμου της Κέρκυρας αφενός γιατί δεν υπήρχε εισήγηση και αφετέρου γιατί οι Επικεφαλής των παρατάξεων δεν γνώριζαν για απόφαση και είχαν αποχωρήσει και συγκεκριμένα ο Γιάννης Τρεπεκλής και ο Μπάμπης Χαραλάμπους.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της χτεσινής συνεδρίασης υπήρξαν δύο ονομαστικές ψηφοφορίες.

Η πρώτη αφορούσε στην απόφαση περί διαίρεσης του ενιαίου Δήμου.

Σε αυτή ψήφισαν 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι και συγκεκριμένα:
Θετικά ψήφισαν 15 :

 • Μ. Μουζακίτη,
 • Μ. Λάμπουρα,
 • Γ. Ραιδεστινός,
 • Γ.Η. Παντελιός,
 • Ν. Ράλλης,
 • Σ. Βλάχος,
 • Σ. Καρύδη,
 • Σ. Καλούδης,
 • Ι. Κρητικός,
 • Ν. Γκούσης,
 • Β.Α. Μπαλής,
 • Μ. Πρεντουλής,
 • Α. Κουλούρης,
 • Α. Γουλής,
 • Θ.Α. Μάστορα.

Αρνητικά ψήφισαν 11 :

 • Γ. Καρύδης,
 • Ε.Σ. Ασπιώτης,
 • Β. Καββαδίας,
 • Α. Φαϊτάς,
 • Θ. Λουκανάρης,
 • Μ.Σ. Υδραίου,
 • Ν. Καλόγερος,
 • Δ. Μεταλληνός,
 • Θ. Τσιμπούλη,
 • Ν. Χειρδάρης,
 • Γ. Μπούκα.

«ΠΑΡΩΝ» δήλωσε ο κ. Ν. Κορακιανίτης.

Η δεύτερη ψηφοφορία αφορούσε στον αριθμό των νέων Δήμων μετά τη διαίρεση και συγκεκριμένα την πρόταση για τρεις (και άνω) Δήμων.

Ψήφισαν 26 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Θετικά ψήφισαν 16 :

 • Μ. Μουζακίτη,
 • Μ. Λάμπουρα,
 • Γ. Ραιδεστινός,
 • Ν. Ράλλης,
 • Ε.Σ. Ασπιώτης,
 • Σ. Καρύδη,
 • Β. Καββαδίας,
 • Σ. Καλούδης,
 • Ι. Κρητικός,
 • Ν. Γκούσης,
 • Β.Α. Μπαλής,
 • Α. Φαϊτάς,
 • Ν. Κορακιανίτης,
 • Μ. Πρεντουλής,
 • Α. Κουλούρης,
 • Α. Γουλής.

«ΠΑΡΩΝ» δήλωσαν 10:

 • Γ. Καρύδης,
 • Γ.Η. Παντελιός,
 • Θ.Α. Μάστορα,
 • Θ. Λουκανάρης,
 • Μ.Σ. Υδραίου,
 • Ν. Καλόγερος,
 • Δ. Μεταλληνός,
 • Θ. Τσιμπούλη,
 • Ν. Χειρδάρης,
 • Γ. Μπούκα.

Σύμφωνα με τα πρακτικά προσκλήθηκαν στη Συνεδρίαση οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων και ήταν παρόντες οι κάτωθι :

Τ.Κ. Γαρδελάδων – κ. Α. Λευθεριώτη
Τ.Κ. Σιδαρίου – κ. Θ. Σκέμπρης
Τ.Κ. Βαλανειού – κ. Σ. Βασιλάκης (Εκπρόσωπος)
Δ.Κ. Μαγουλάδων – κ. Α. Καλούδη
Δ.Κ. Καρουσάδων – κ. Σ. Κομηνός
Τ.Κ. Στρογγυλής – κ. Σπυρίδων – Σωτήριος Μπόγδος
Τ.Κ. Νυμφών – κ. Β. Μπάνος
Δ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα – Χ. Ανεμογιάννης
Τ.Κ. Κληματιάς – κ. Χ. Ζερβόπουλος (Εκπρόσωπος)
Τ.Κ. Άνω Παυλιάνας – κ. Π. Κοσκινάς
Δ.Κ. Γαστουρίου – κ. Α. Μώρος
Τ.Κ. Μακράδων – κ. Γ. Κούρκουλος
Δ.Κ. Μωραϊτίκων – κ. Α. Γιαννούλης
Τ.Κ. Καλαφατιώνων – κ. Σ. Μπράτος
Τ.Κ. Μπενιτσών – κ. Α. Κοντός
Δ.Κ. Λευκίμμης – κ. Ε. Κουλούρης
Δ.Κ. Βιρού – κ. Ι. Ρ. Βιτάλ
Δ.Κ. Λιαπάδων – κ. Ν. Κορακιανίτης
Δ.Κ. Οθωνών – κ. Γ. Αργυρός
Δ.Κ. Κάτω Γαρούνα – κ. Ι. Βενέτης
Δ.Κ. Κερκυραίων – κ. Ι. Στρατηγός
Τ.Κ. Λακώνων – κ. Χ. Στραβοράβδης
Τ.Κ. Νησακίου – κ. Α. Τρύφωνας
Τ.Κ. Ζυγού – κ. Χ. Κούστα (Εκπρόσωπος)
Τ.Κ. Σινιών – κ. Θ. Μαυρωνάς
Τ.Κ. Σωκρακίου – κ. Δ. Μάνδυλας (Εκπρόσωπος)
Τ.Κ. Κασσιόπης – κ. Ν. Κύρος
Τ.Κ. Αγρού – κ. Νικόλαος Τριβυζάς
Τ.Κ. Καστελλάνων Μέσης – κ. Α. Πανάρετου
Δ.Κ. Άνω Κορακιάνας – κ. Ανδρέας-Φωκίων Μάνδυλας

Η απόφαση
Το Δημοτικό συμβούλιο Κέρκυρας γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία υπέρ της διοικητικής διαίρεσης του ενιαίου Δήμου Κέρκυρας σε 3 (και άνω) Δήμους.


Πηγή