Εμπορικός Σύλλογος Πατρών: Κρούσματα συνέχισης των εκπτώσεων

Το τελευταίο διάστημα ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων και καταγγελιών για συνέχιση των εκπτώσεων από καταστήματα της Πάτρας. Για το λόγο αυτό υπενθυμίζει στους συναδέλφους ότι:
Έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν εκπτώσεις στα καταστήματά τους ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια των τακτικών θερινών και χειμερινών εκπτώσεων: § 2η Δευτέρα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου § 2η Δευτέρα του Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου και των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων: § 1-15 Νοεμβρίου § 1-15 Μαΐου Όταν οι εκπτώσεις διενεργούνται πέραν των ως άνω χρονικών διαστημάτων, είναι παράνομες, αποτελούν αθέμιτο ανταγωνισμό και υπάρχει κίνδυνος προστίμων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι πραγματοποιούν ελέγχους.
Αντί για εκπτώσεις μπορούν να πραγματοποιούν, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ αφού λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις: 1. Τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων απαγορεύεται η ανακοίνωση εκπτώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ιδιαίτερα με διαφήμιση, επιστολές ή την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων. 2. Η αναγραφή της παλαιάς και της νέα τιμής θα πρέπει να είναι ευκρινής . 3. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα ορισμένης κατηγορίας και να διεξάγονται για 10 συνεχόμενες ημέρες. 4. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν είναι δυνατή πριν περάσουν 60 ημέρες από την προηγούμενη προσφορά του ίδιου προϊόντος. 5. Το ποσοστό έκπτωσης αναγράφεται μόνο κατά τη διενέργεια εκπτώσεων και όχι των προσφορών.
Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ενημερώνει με φαξ ή με e-mail μια τουλάχιστον ημέρα πριν την έναρξη της προσφοράς στέλνοντας μια ανακοίνωση που περιέχει τα προσφερόμενα προϊόντα κατά την χρονική διάρκεια της προσφοράς: ü το παρατηρητήριο τιμών της Γ.Γ. Καταναλωτή (fax: 2103842642 και email: gge@gge.gr) ü την σελίδα του καταστήματος στο Διαδίκτυο (δύναται και στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο fax: 2610223740 και email: eesp@otenet.gr )


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    12 Οκτωβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα