Ευχαριστήρια επιστολή του Σ.Ε.Α. Μεσολογγίου

Με την επιστολή αυτή, θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην Διεύθυνση της Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου και ιδιαίτερα στον Διοικητή της κο. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, για την ευγενική διάθεση του λυόμενου οικίσκου από το παλιό Νοσοκομείο Αγρινίου. Για την χρήση του από τον Σύλλογο μας, που μετά από πολλούς μήνες βρήκε τελικά στέγη, ενισχύοντας με την χειρονομία σας αυτή τον εθελοντισμό.

Είναι γνωστή σε όλους μας η δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνά η χώρα μας και βέβαια δεν εξαιρούνται από αυτήν όλοι οι Σύλλογοι, τα οποία, λόγω της μη ύπαρξης χρηματοδότησης αδυνατούν να εκπληρώσουν ακόμα και βασικές τους ανάγκες. Η δωρεά από πλευράς σας του οικίσκου που θα χρησιμοποιηθεί για την μόνιμη στέγαση του Συλλόγου μας όχι μόνο μας είναι χρήσιμη, αλλά βελτιώνει και λύνει ένα μακροχρόνιο Πρόβλημα ενισχύει την παροχή του έργου μας. Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης έναντι της αξιόλογης και αξιέπαινης πράξης σας. Οι ενέργειές σας αποτελούν παράδειγμα και θεωρούμε ότι, στις σημερινές εποχές, θα πρέπει να αναδεικνύονται, ώστε να γνωρίζουν όλοι, ποιοι στηρίζουν με τις πράξεις τους το μέλλον της χώρας μας, την συλλογικότητα και τον εθελοντισμό!!!

Επίσης, ευχαριστούμε τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για τις ενέργειες του για την διάθεση του χώρου τοποθέτησης του λυόμενου οικίσκου στον χώρο των Κ.Α.Π.Η. Μεσολογγίου.

Τέλος, ευχαριστίες σε όλους όσους βοήθησαν στην εγκατάσταση και στην διαμόρφωση του χώρου.

Τέτοιες ενέργειες αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και για όλους τους φορείς αυτής της χώρας. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα αναδείξουμε αυτή τη χειρονομία σας ενημερώνοντας αφενός μεν τα μέλη του Συλλόγου μας, δημοσιεύοντας αφετέρου δε την παρούσα επιστολή μας στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.


Πηγή