Εκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

Με τηλεδιάσκεψη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11- 4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29
Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:
ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού).
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην
Οικονομική Επιτροπή.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Πρακτικών Παραλαβής για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 3o: 9η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 – Αποδοχές
χρηματοδότησης Έργων ΠΔΕ.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονιών Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4o: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΩΧΝΖ7ΛΕ-Ξ1Ε) με κωδικό ΙΟΝ 67, για την υποβολή
πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά και Άξονα Προτεραιότητας 1:
Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της
καινοτομίας και των ΤΠΕ, με τίτλο «Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της
καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης Π.Ι.Ν.» .

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ.
Διονύσιος (Σάκης) Τσούκας.

ΘΕΜΑ 5o: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 73ΠΚ7ΛΕ-ΙΝ1) με κωδικό ΙΟΝ 66, για την υποβολή
πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά και Άξονα Προτεραιότητας 2
«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη/Δράσεις προστασίας, διαχείρισης
και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους».
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ.
Διονύσιος (Σάκης) Τσούκας.

ΘΕΜΑ 6o: Άνοιγμα νέου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Πειραιώς.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.
Διονύσιος Στραβοράβδης.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Χρήστος Μωραΐτης


Πηγή