Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Π.Ι.Ν Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη προχωρά το Περιφερειακό Συμβούλιο την Δευτέρα στις 15:00.

Τα θέματα έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1o: Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Οικονομική Επιτροπή.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Πρακτικών Παραλαβής για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 3o: 9η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 – Αποδοχές χρηματοδότησης Έργων ΠΔΕ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονιών Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4o: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΩΧΝΖ7ΛΕ-Ξ1Ε) με κωδικό ΙΟΝ 67, για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά και Άξονα Προτεραιότητας 1:νΕνίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της
καινοτομίας και των ΤΠΕ, με τίτλο «Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης Π.Ι.Ν.».
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος (Σάκης) Τσούκας.

ΘΕΜΑ 5o: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 73ΠΚ7ΛΕ-ΙΝ1) με κωδικό ΙΟΝ 66, για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά και Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη/Δράσεις προστασίας, διαχείρισης
και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους».
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος (Σάκης) Τσούκας.

ΘΕΜΑ 6o: Άνοιγμα νέου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Πειραιώς.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.
Διονύσιος Στραβοράβδης.


Πηγή