Ένα καράβι ομορφαίνει την «καπνοπνιγμένη» Λευκάδα

Ένα καράβι ομορφαίνει την «καπνοπνιγμένη» σήμερα Λευκάδα – Φωτογραφία: Σοφία Αρέλη


Πηγή