Εντάχθηκε το έργο «Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών».

Π.Ι.Ν Εντάχθηκε το έργο «Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών».

Την ένταξη της Πράξης «Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών» συνολικού προϋπολογισμού 1.637.331,96, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Δήμο Παξών, καθώς και η κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης και μονάδας προεπεξεργασίας και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου και σύμμεικτου κλάσματος οικιακών αποβλήτων.

Τα παραδοτέα της Πράξης ανά υποέργο είναι τα ακόλουθα:

Υποέργο (προπαρασκευαστικό): «Ολοκλήρωση Διαδιακασιών Ωρίμανσης Έργου – Αδειοδότηση και Οργάνωση Υλοποίησης»

Υποέργο : «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων»

Υποέργο : «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων και Σύμμεικτων ΑΣΑ»

Υποέργο : «Προμήθεια Εξοπλισμού Οργάνωσης της Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων

Υποέργο : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Παρακολούθησης και Υποστήριξης της Πράξης»

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/01/2019 και η ημερομηνίας λήξης της η 31/12/2021.


Πηγή