Έως αύριο Τρίτη 23 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αίτησης για την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Δήμος Κέρκυρας Έως αύριο Τρίτη 23 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αίτησης για την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Λήγει την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους να προσληφθούν από το Δήμο Κέρκυρας, ως έκτακτο προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας 2 μηνών, ως ΥΕ εργάτες καθαριότητας, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων, επειγουσών, εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, στο Μαράσλειο, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr.


Πηγή