Επίσκεψη εκπαιδευτικών στα πλαίσια της σχολικής σύμπραξης Erasmus+ στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχάτων

22 – 25 Οκτωβρίου

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής σχολικής σύμπραξης Erasmus+ “Young Entrepreneurs Shine” πραγματοποιούν αυτή την εβδομάδα ( 22-25Οκτ.) επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχάτων 8 εκπαιδευτικοί από τα 4 συνεργαζόμενα σχολεία από την Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο), την Πολωνία, την Ιταλία και την Ισπανία. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία βρίσκονται σε νησιά στις άκρες της Ευρώπης, σε παρόμοια πολυπολιτισμικά και κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα.

Θέμα του σχολικού σχεδίου είναι αφενός η κοινωνική ενσωμάτωση και αφετέρου η επιχειρηματικότητα. Μέσω της ανταλλαγής και της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών επιδιώκεται η επιμόρφωσή τους σε καίρια επιστημονικά θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη στην Ε.Ε., με απώτερο σκοπό την συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Ο αντίκτυπος από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ συμβάλλει στο άνοιγμα του Δημοτικού Σχολείου Βλαχάτων σε νέες συνεργασίες και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές για την κοινωνική συμπερίληψη και την πληρέστερη προετοιμασία σε γνώσεις και δεξιότητες των αυριανών ευρωπαίων πολιτών.


Πηγή