Ερύμανθος:Τοποθέτηση ασφαλών παιδικών χαρών

Στην προμήθεια και τοποθέτηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε όλες σχεδόν τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ερυμάνθου θα προχωρήσει ο Δήμος. Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν 236.650€, εκ των οποίων τα 209.000 προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος Φιλόδημος και το υπόλοιπο ποσό των 23.650€ από Δημοτικούς πόρους. Επίσης προχωρούν άμεσα οι διαδικασίες για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, καθώς και άλλων συναφών μηχανημάτων (εκσκαφέας -φορτωτής με μαχαίρι εκχιονισμού και καταστροφέα κλαδιών, εκσκαφέας μικρός (τσαπάκι), καλαθοφόρο όχημα, εντοπιστής διαρροών, υδραυλική σφύρα, κ.ά) συνολικού προϋπολογισμού 215.000€, χρηματοδοτούμενα από το αντίστοιχο Πρόγραμμα (Φιλόδημος) του Υπ. Εσωτερικών. Το Δ.Σ. του Δήμου Ερυμάνθου που συνεδρίασε την Τετάρτη 24/10, εκτός από την αποδοχή των παραπάνω χρηματοδοτήσεων, αποφάσισε επίσης την έγκριση σύνταξης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας για την υποβολή πρότασης και την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαδρομές Τουρισμού – Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο – οικία Γεωργίου Παπανδρέου) στο Καλέντζι, προϋπολογισμού 850.000€ από το Πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V/Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020. – Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Δυτικής Αχαΐας για την εκτέλεση των προβλεπόμενων μελετών, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και αφορά την προεπεξεργασία των αστικών λυμάτων των οικισμών των δύο Δήμων και τη διάθεσή τους στη μονάδα επεξεργασίας της ΒΙ.ΠΕ. – Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πατρέων για την παραχώρηση προς χρήση ενός απορριμματοφόρου για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου Ερυμάνθου. – Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. στο νέο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) Π.Ε. Αχαΐας (Δήμαρχος – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας). – Τέλος το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση και αποστολή Ψηφίσματος διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με την απένταξη έξη (6) Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ερυμάνθου (Χαλανδρίτσα, Βασιλικό, Ίσωμα, Φαραί, Σταροχώρι, Κριθαράκια) από την κατηγορία των μειονεκτικών περιοχών με αίτημα την επανεξέταση της Υπουργικής Απόφασης και την παραμονή τους στην παραπάνω κατηγορία των μειονεκτικών Κοινοτήτων.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    28 Οκτωβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα