Αιτωλοακαρνανία: Εκπαίδευση Λειτουργών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ανάλυση λόγου με απε […]

Εκπαίδευση Λειτουργών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα «Ανάλυση Λόγου με Απεριόριστη Θετική Ενίσχυση» (Discourse Analysis with Unconditional Positive Regard) είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΙΚΥ που εντάσσεται στα προγράμματα Erasmus +.

Στο πλαίσιο της διάχυσης του προγράμματος στην κοινότητα, το Κέντρο Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» θα αναπτύξει μια συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με βαθύτερο στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος πολλαπλασιαστών στη μαθητική κοινότητα.

Οι εκπαιδευτικοί θα εκπαιδευτούν για 17 εβδομάδες (Νοέμβριος 2018-Μάρτιος 2019, μια φορά την εβδομάδα/ομάδα, 17:00-21:00) σε 2 ομάδες 27 μελών η κάθε μία. Τα θέματα εκπαίδευσης θα καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

– Κοινωνικός κονστρουξιονισμός και πολιτική θεωρία
– Φεμινιστική θεωρία και έμφυλες ταυτότητες
– Εργασία με ευάλωτους πληθυσμούς
– Εργασία με άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική βία
– Ασφαλή πλαίσια στην κοινωνική εργασία
– Ζητήματα Ψυχικής Υγείας
– Ανάλυση Λόγου
– Κριτικός Αναστοχασμός
– Συστημική Καταξιωτική Διερεύνηση (θεωρία και εργαστήριο)
– Απεριόριστη θετική ενίσχυση

Αιτήσεις μπορείτε να αποστέλλετε μόνο ηλεκτρονικά (κατεβάστε την αίτηση κάνοντας κλικ εδώ) στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr από Παρασκευή 12/10/2018 έως και Παρασκευή 26/10/2018 (τηλ. επικοινωνίας: 2641 0 55275 & 28770).

Θα τηρηθεί αυστηρή συμμετοχή προτεραιότητας. Θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανάλυση Λόγου με Απεριόριστη Θετική Ενίσχυση»

Όνομα Εκπαιδευτικού:…………………………………………………………………………

Σχολείο:………………………………………………………………………………………………….

Ταχυδρομική Δ/νση Εκπαιδευτικού

Οδός :………………………………………………… Αριθμός……… Πόλη……………………………………..

Τηλέφωνο :………………….. Fax ……………….Ε-Mail:………………………………….

Ημερομηνία…………………

Ο/Η Αιτ………………

(Υπογραφή)

76χρονος Ναυπάκτιος ασελγούσε σε 13χρονες στο Καστράκι Φωκίδας!


Πηγή