Φυσική Α’λυκείου -Κινήσεις

Μικρό αυτοκινητάκι κινείται σε ευθεία γραμμή, που ταυτίζεται με τον άξοναx΄Οx, με σταθερή ταχύτητα μέτρου +5 m/s και τη χρονική t0= 0 s περνά από τη θέση x0 = 10 m.

α) Ποιο είναι το είδος της κίνηση του αυτοκινήτου;

β) Να γράψετε την εξίσωση της κίνησής του και να βρείτε τη θέση του τη χρονική στιγμή t = 10 s.

γ) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις υ = f(t) και x = f(t), από 0 έως 10 s.

δ) Να βρείτε την μετατόπισή του από 4 έως 6 s.

2) Η εξίσωση κίνησης ενός σώµατος σε µια ευθύγραµµη κίνηση είναι x = 3 + 10t (S.I.)

α) τι είδους κίνηση εκτελεί το σώµα;

β) ποια είναι η θέση του τη χρονική στιγµή t = 5s;

γ) ποια χρονική στιγµή βρίσκεται στη θέση x = 63m;

δ) ποια είναι η µετατόπισή του από τη χρονική στιγµή t1=2s µέχρι τη χρονική στιγµή t2=8s;

ε) ποια είναι η µέση ταχύτητά του στην παραπάνω χρονική διάρκεια;

Βασιλικη Θεοφανη

Φυσικος

6973181454

vatheofa@gmail.com

The post Φυσική Α’λυκείου -Κινήσεις appeared first on Nafpaktia News.


Πηγή