Γενναίες ρυθμίσεις με κούρεμα έως 80% σε 130.000 «κόκκινα» δάνεια

Τι περιλαμβάνουν οι λύσεις για όλους είτε είναι στον ν. Κατσέλη είτε όχι, και πως θα αποκλειστούν, οι μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες

Ξεκίνησε η κοινή ρύθμιση των τραπεζών που αφορά 120.000 προβληματικά δάνεια, εκ των οποίων 100.000 στεγαστικά και 20.000 καταναλωτικά, τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς νομικής προστασίας, καθώς οι δανειολήπτες τους έχουν επιτύχει την ένταξη στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Βασικό προαπαιτούμενο της ρύθμισης είναι η έξοδος από τον νόμο Κατσέληεξ ου και αφορά δανειολήπτες των οποίων η υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικασθεί.

Το προσκλητήριο από την πλευρά των τραπεζών έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ενταθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Ωστόσο, υπάρχει έντονος προβληματισμός από τους τραπεζίτες διότι βρίσκονται αντιμέτωποι με την απροθυμία των δανειοληπτών να ρυθμίσουν τα συγκεκριμένα δάνεια.

Παρά ταύτα ο «κύβος ερρίφθη», οι τράπεζες συμφώνησαν μεταξύ τους με στόχο να διευθετήσουν όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο και χρωστούν στις πλείστες των περιπτώσεων σε περισσότερα από τρία πιστωτικά ιδρύματα.

Στόχος της κοινής διατραπεζικής ρύθμισης – η οποία δεν αφορά τα περίπου 8.000 μικρά επαγγελματικά δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο – είναι η γρήγορη εξυγίανση του συγκεκριμένου δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της αποφυγής των χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών.

«Υπάρχουν πολλές υποθέσεις που έχουν πάρει δικάσιμο για το 2019, το 2020 και για αργότερα. Ο χρόνος πιέζει και πρέπει να τελειώνουμε με τα κόκκινα δάνεια που έχουν νομική προστασία. Γι` αυτό η βασική φιλοσοφία της κοινής ρύθμισης είναι χτισμένη πάνω στην απόφαση που εκτιμήσαμε ότι θα λάβει εν τέλει το δικαστήριο», αναφέρει στο Euro2day.gr αρμόδια τραπεζική πηγή.

Οριζόντιο κούρεμα 80%

Η ρύθμιση είναι γενναία για τα καταναλωτικά δάνεια καθώς προβλέπει οριζόντιο κούρεμα της οφειλής κατά 80% για χρέος έως 50.000 ευρώ ανά τράπεζα. Το κούρεμα δίνεται από όλες τις τράπεζες στις οποίες ο ίδιος δανειολήπτης μπορεί να έχει πάρει καταναλωτικά δάνεια και να έχει χρέη από πιστωτικές κάρτες.

«Τα χρέη από καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και υπεραναλήψεις μετρητών που έχει μπει τις προστατευτικές διατάξεις του νόμου είναι μικρού ύψους. Στα 10.000 ευρώ κατά μέσο όρο», αναφέρει η ίδια πηγή και προσθέτει: «Γεγονός που επιτρέπει και το γενναίο κούρεμα».

Νέα δομή στα στεγαστικά

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά και μόνο την 1η κατοικία και ανοίγει για δάνεια μέχρι και 500.000 ευρώ, ανάλογα την πολιτική της τράπεζας (σ.σ. οι περισσότερες περιορίζουν την περίμετρο στα 300.000 ευρώ). Ο δανειολήπτης θα κληθεί να αποπληρώσει το 80% της σημερινής αξίας του ακινήτου του.

Η βάση πληρωμής θα είναι η αξία του ακινήτου και όχι το ύψος του δανείου κι αυτό αποτελεί τη βασική διαφοροποίηση της συγκεκριμένης ρύθμισης. Για παράδειγμα εάν έχει πάρει στεγαστικό δάνειο 120.000 ευρώ και η παρούσα αξία του σπιτιού είναι 80.000 ευρώ, η τράπεζα θα του προτείνει να πληρώσει, σε βάθος αρκετών ετών, το 80%, δηλαδή 64.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό του δανείου, δηλαδή τα 56.000 ευρώ που απομένουν, «παγώνουν» και στο τέλος θα κουρευτούν.

Στην ρύθμιση των στεγαστικών σημαντικό ρόλο παίζει η συνολική ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη.

Πρόκειται για βασικό κανόνα, όπως τονίζουν αρμόδιες τραπεζικές πηγές. Στην περίπτωση λοιπόν που ο δανειολήπτης έχει κι άλλη – πέραν της 1ης κατοικίας – ακίνητη περιουσία που η συνολική αξία της ξεπερνά το ύψος του δανείου, τότε δεν θα παίρνει το κούρεμα και δεν θα μπορεί να κάνει χρήση του βασικού κανόνα της συγκεκριμένης ρύθμισης που είναι η αποπληρωμή του 80% της παρούσας αξίας του ακινήτου.

Πηγή: euro2day.gr


Πηγή