Η Επανάσταση του 1821. Μελέτες στη μνήμη της Δέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη

Η Επανάσταση του 1821. Μελέτες στη μνήμη της Δέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη, β ́ έκδ. συμπληρωμένη με το άρθρο του Σπύρου Ασδραχά «Το ιστορικό του Αγώνα» και με αναλυτικό ευρετήριο, Παραρτήματα περιοδικού Μνήμων αρ. 9, Αθήνα, ΕΜΝΕ, 2018, σ. 276 [α ́ έκδ. 1994] ISBN: 978-960-7089-30-4

Η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού με αφορμή την επέτειο για τα διακόσια χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και την αύξηση του ενδιαφέροντος των ειδικών και ευρύτερα του αναγνωστικού κοινού για το μείζον αυτό γεγονός, αποφάσισε να προχωρήσει στην ανατύπωση του εξαντλημένου συλλογικού τόμου, αφιερωμένου στη μνήμη της ιστορικού Δέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη, της οποίας τα ενδιαφέροντα επικεντρώνονταν στην επαναστατική και καποδιστριακή περίοδο. Ο τόμος περιλαμβάνει δέκα μελέτες: μια σχετική με την Λευκάδα, το περιβάλλον που εξέθρεψε την Κατηφόρη (του Σ. Ασδραχά), επτά μελέτες σχετικές με την Ελληνική Επανάσταση (των Β. Κρεμμυδά, Αλ. Πολίτη, Τ. Κιουσοπούλου, Χρ. Λούκου, Τρ. Σκλαβενίτη, Μ. Χ. Χατζηιωάννου, Τ. Νίδερ-Κουβαρά) και δύο μελέτες που αναφέρονται σε προγενέστερες περιόδους (των Αν. Παπαδία-Λάλα, Μ.Ευθυμίου).

Η δεύτερη έκδοση συμπληρώθηκε με ένα παλαιότερο κείμενο του Σπύρου Ασδραχά, το οποίο ο ίδιος είχε παραχωρήσει ώστε να περιληφθεί σε αυτήν, και προστέθηκε αναλυτικό ευρετήριο.

Ηλεκτρονική αλληλογραφία EMNE: emne.mnemon@gmail.com
Κεντρική διάθεση εκδόσεων: Βιβλιοπωλείο-Εκδόσεις ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, Σόλωνος 76, 106 80 Αθήνα,
τηλ. 210 3648 170, 210 3648 197, φαξ 210 3648 033


Πηγή