Οι προτάσεις του Δήμου Θέρμου στο πρόγραμμα LEADER

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 συζητήθηκαν τα προταθέντα έργα της δημοτικής αρχής για το Πρόγραμμα LEADER στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

α) Ο συνολικός προϋπολογισμός για έργα δημοσίου χαρακτήρα που αναλογεί στον Δήμο Θέρμου από την τρέχουσα προκήρυξη του Μέτρου 19 του Leader ΤΑΠΤοΚ (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) – ΠΑΑ 2014-2020, συνολικής δαπάνης 1.348.500 €, ανέρχεται σε ένα ποσό περί τις 168.500,00 € βάσει κριτηρίων (όπως ο πληθυσμός και η έκταση κάθε Δήμου και η ορεινότητα), τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ και των Δήμων – μετόχων περί της κατανομής των εν λόγω διαθέσιμων πόρων για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.

β) Θα πρέπει επίσης ν’ αναφερθεί ότι θα ακολουθήσει προσεχώς και άλλη αντίστοιχη προκήρυξη για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα από το Μέτρο για την «Αλιεία», στο πλαίσιο της οποίας αναλογεί με τα ίδια κριτήρια στον Δήμο Θέρμου ποσό 90.000,00 €.

γ) Επιπλέον, μετά τη συμβασιοποίηση των έργων που θα ενταχθούν στις προαναφερόμενες προκηρύξεις θα ακολουθήσει και νέα αντίστοιχη προκήρυξη για ένταξη έργων δημοσίου χαρακτήρα στο καθένα Μέτρο από τα παραπάνω. Συνεπώς , θα προκύψει σωρευτικά και από τις δύο αυτές προκηρύξεις με τα ίδια κριτήρια ένα επιπλέον ποσό πλέον των 120.000,00 για έργα στον Δήμο Θέρμου που αντιστοιχεί σε ένα ποσό της τάξης των 380.000 €.

  1. 3. Τα δεδομένα για τα προτεινόμενα προς ένταξη έργα του Δήμου Θέρμου στην τρέχουσα προκήρυξη

Με βάση τα δεδομένα αυτά, τα έργα του Δήμου Θέρμου που προτάθηκαν για ένταξη στην τρέχουσα προκήρυξη ήταν τα ώριμα προς υλοποίηση από άποψη μελετών και αδειοδοτήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν όσο το δυνατό γρηγορότερα, για να δοθεί η δυνατότητα αντίστοιχα γρήγορης επαναπροκήρυξης του προϊόντος των εκπτώσεων και συνεπώς της ένταξης νέων έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση μας είναι :

α) «Ανάδειξη και αξιοποίηση μονοπατιού φαραγγιού Μοκιστιάνου»

β) «Ανάδειξη και αξιοποίηση Πηγής Αμπέλια Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης»

Τα στοιχεία που συνηγορούν σ’ αυτή την πρόταση είναι τα εξής:

  1. Το ύψος του προϋπολογισμού των εν λόγω έργων, το οποίο ανέρχεται αθροιστικά πολύ κοντά στο προαναφερόμενο ποσό των 168.500 €, που βρίσκεται εντός των ορίων της χρηματοδοτικής δυνατότητας της εν λόγω προκήρυξης.
  2. Η πλήρης ωριμότητά τους και άραγε η δυνατότητα γρήγορης υλοποίησής τους.
  3. Η γεωγραφική διασπορά τους στις επιμέρους περιοχές του Δήμου, καθώς το ένα αναφέρεται στην παραλίμνια και το άλλο στην ορεινή περιοχή.
  4. Η σκοπιμότητά τους, καθώς σχετίζονται αμφότερα με βασικές περιπατητικές διαδρομές, (καθότι αυτού του είδους οι παρεμβάσεις συνιστούν αναπτυξιακή προτεραιότητα για την περιοχή του Δήμου Θέρμου), αφού το πρώτο αναφέρεται στη διαδρομή από λίμνη Τριχωνίδα έως Αγία Σοφία μέσω του φαραγγιού του Μοκιστιάνου και στην ανάδειξη των Δίδυμων Καταρρακτών του Μοκιστιάνου, ενώ το δεύτερο βρίσκεται, σε μία από τις διαδρομές από Θέρμο προς Ευρυτανία όπως και επί αντίστοιχης βασικής πεζοπορικής διαδρομής.

Στη δεύτερη φάση με τις εκπτώσεις των δυο παραπάνω έργων με σιγουριά θα ενταχθούν νέα έργα ανάδειξης και αξιοποίησης πηγών , όπως είναι η πηγή Κοτρόνι Αγίας Τριάδας και, δευτερευόντως, η πηγή Κεφαλόβρυσο Δρυμώνα, η Καμπουρόβρυση Κόνισκας, η πηγή Ταρκαζίκη, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Χρυσοβίτσας, η πηγή που βρίσκεται εντός πλατανόφυτου τοπίου στο Καλούδι, η οποία βρίσκεται εντός του οικισμού Καλούδι και επί της διαδρομής από Ναύπακτο για Θέρμο μέσω Ανάληψης, όπως και επί της βασικής πεζοπορικής διαδρομής “Μονοπάτι των εξοδιτών του Μεσολογγίου”, η πηγή Νταλιάνη, η οποία βρίσκεται εντός του οικισμού Μαραθιά και επί της διαδρομής από Μαραθιά προς τον εγκαταλειμμένο οικισμό Δεσπότης όπως και επί της πεζοπορικής διαδρομής από λίμνη Τριχωνίδα – Μαραθιάς – Δεσπότης – Δουνέικα, ή/και, δευτερευόντως, στην πηγή Δεσπότη, η οποία βρίσκεται σε πλατανόφυτο τοπίο επί του ομώνυμου εγκαταλειμμένου οικισμού, και, επιπλέον, να αφορά και την πηγή πλησίον του εγκαταλειμμένου οικισμού Μωρόσκλαβο, η οποία βρίσκεται πλησίον του οικισμού Σιταράλωνα, επί της πεζοπορικής διαδρομής από λίμνη Τριχωνίδα – Σιταράλωνα – Καημένα Αμπέλια – Κεφαλόβρυσο Ανάληψης και πλησίον του Μωρόσκλαβου.

Τελικά , υπερψηφίστηκαν οι προτάσεις της δημοτικής πλειοψηφίας και ήδη κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στην Τριχωνίδα ΑΕ αλλά και οι σχετικοί φάκελοι των έργων παρελήφθησαν από τον Διευθυντή της «Τριχωνίδας ΑΕ» και συμπολίτη μας κ. Χάρη Καφρίτσα.

Η δημοτική αρχή εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το Δ.Σ της Τριχωνίδας ΑΕ και τον Πρόεδρο της Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γεώργιο Παπαναστασίου , τους μηχανικούς του δήμου Θέρμου, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου , τα στελέχη της «Τριχωνίδας ΑΕ» και σε όλους που συνέβαλαν στην επιτυχία της πρότασης ένταξης .

Αξίζει βεβαίως να γίνει γνωστό ότι η στάση της αντιπολίτευσης και δημοτικών συμβούλων που ήθελαν να υπονομευόσουν την προοπτική ένταξης και υλοποίησης των παραπάνω έργων, ήταν να υποβάλλουν πρόταση με ένα ώριμο έργο για να αποκτήσουν νομιμοφάνεια και τρία έργα εντελώς ανώριμα έργα, προκειμένου στην περίπτωση που πλειοψηφούσε η πρόταση τους να μην μπορεί να συνταχθεί τεχνικό Δελτίο και να υπάρξει απώλεια πόρων για το δήμο τουλάχιστον 380.000 ευρώ.

Οι πολίτες βεβαίως γνωρίζουν την αλήθεια και η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου στέκεται στο ύψος των περιστάσεων , που μέσα στην κρίση δημιουργεί ευκαιρίες , εντάσσει και υλοποιεί έργα προς όφελος των δημοτών, «γυρίζοντας την πλάτη» σε αυτούς που μόνο στόχο έχουν την κατάληψη με κάθε τρόπο της δημοτικής εξουσίας.

Αγορά νέου γκρέιντερ από τον Δήμο Θέρμου συνολικής αξίας 370.000 ευρώ


Πηγή