Η τεχνική εταιρεία ARCONS, στη Λευκάδα, ζητά μηχανικό

«Η τεχνική εταιρεία ARCONS, στη Λευκάδα, ζητά μηχανικό με εμπειρία εργοταξίου, πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και αγγλικής γλώσσας.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@arcons.gr, τηλ. επικοινωνίας: 6972268859.»


Πηγή