Ημερομηνίες ενημέρωσης Κτηματολογίου για τον μήνα Νοέμβριο

Hμερομηνίες ενημέρωσης Κτηματολογίου για τον μήνα Νοέμβριο

Πρόγραμμα ενημέρωσης για το Κτηματολόγιο Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας


Πηγή