Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των οικισμών Λυγιάς- Κατούνας – Επίσκοπου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΥΓΙΑΣ-ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής νέας δεξαμενής ύδρευσης στην Κατούνα Λευκάδας, η οποία αποτελεί τμήμα του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» προϋπολογισμού 584.000€. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Η κατασκευή της νέας αυτής δεξαμενής, χωρητικότητας 450 m3 (κυβικών μέτρων), κατασκευάζεται σε ιδιοκτησία του Δήμου και θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Κατούνας, Λυγιάς και Επισκόπου Νικιάνας. Επίσης θα γίνει:

  • Πλήρης ανακατασκευή υδραυλικών και ηλεκτρολογικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων του αντλιοστασίου καθώς και διάστρωση νέου δαπέδου.
  • Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο μέχρι τη νέα δεξαμενή.

Με το συγκεκριμένο έργο εκσυγχρονίζεται πλήρως το αντλιοστάσιο που εξυπηρετεί τους οικισμούς αυτούς, ανεξαρτητοποιώντας μάλιστα τον οικισμό της Λυγιάς από αυτόν της Κατούνας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


Πηγή