Κενές θέσεις στους Παιδικούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Λευκάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2018-2019 και την διαγραφή νηπίων στους ανωτέρω σταθμούς, σας ενημερώνουμε ότι έχουν προκύψει οι παρακάτω κενές θέσεις:

1)Παιδικός Σταθμός Λευκάδας:

Α΄ Τμήμα νηπίων μια (1) θέση : παιδιά που γεννήθηκαν από 01/01/2015 έως 30/05/2015
Β΄ Τμήμα νηπίων τρεις(3) θέσεις: παιδιά που γεννήθηκαν από 01/06/2015 έως 14/11/2015
Γ΄ Τμήμα νηπίων τρεις(3) θέσεις: παιδιά που γεννήθηκαν από 15/11/2015 έως 18/03/2016

2)Βρεφονηπιακός Σταθμός Λευκάδας μία(1) θέση: παιδιά από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

3)Παιδικός Σταθμός Καρυάς είκοσι (20) θέσεις: παιδιά από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού ορίζεται η 9/11/2018.
Μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις γονείς των οποίων τα τέκνα τους συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας έως την ανωτέρω ημερομηνία.

Από το Δήμο Λευκάδας


Πηγή