Κέρκυρα: Η απάντηση της Mayor Hotels and Resorts για την κινητοποίηση των εργαζομένων.

Τουρισμός Κέρκυρα: Η απάντηση της Mayor Hotels and Resorts για την κινητοποίηση των εργαζομένων.

Η Mayor Hotels and Resorts, σε σχέση με την απεργιακή κινητοποίηση της 17/10/2018 στο ξενοδοχείο Pelekas Monastery και προς αποκατάσταση της αλήθειας, παρέχει την εξής ενημέρωση:

«Την Δευτέρα 15/10/18, κοινοποιήθηκαν ταυτόχρονα προκηρύξεις στάσεων εργασίας στο άνω ξενοδοχείο από τον σύνδεσμο ξενοδοχοϋπαλλήλων Κέρκυρας και το σωματείο εργαζομένων του ξενοδοχείου. Θεωρώντας ότι οι προκηρυχθείσες στάσεις παραβιάζουν πολλαπλώς το νόμο, προσφύγαμε, όπως είχαμε δικαίωμα, στο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο, ακολουθώντας την διαδικασία που προβλέπεται για τις περιπτώσεις αυτές, με Απόφασή του κήρυξε τις άνω απεργιακές κινητοποιήσεις παράνομες λόγω του ότι προκηρύχθηκαν αναρμοδίως από τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων και χωρίς απόφαση της γενικής τους συνέλευσης όπως απαιτεί ο νόμος».


Πηγή