Κέρκυρα: Ιδρύεται Δίκτυο Οργανώσεων Πολιτών Ιστορικών Πόλεων της Ανατ. Μεσογείου.

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: Ιδρύεται Δίκτυο Οργανώσεων Πολιτών Ιστορικών Πόλεων της Ανατ. Μεσογείου.

Το Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018, υπεγράφη στο κτίριο της Ιονίου Βουλής, το καταστατικό της Ίδρυσης Δικτύου Οργανώσεων Πολιτών Ιστορικών Πόλεων της Ανατολικής Μεσογείου στο οποίο συμμετέχουν: San Giacomo από την Κέρκυρα, Associazione 25 Aprile από τη Βενετία, Srd je Grad από το Ντουμπρόβνικ, exARTIS από την Πάφο, RICHes από τη Ρόδο και Regno di Candia από το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου: «Η υπογραφή του καταστατικού αποτέλεσε το επιστέγασμα της τριήμερης συνάντησης κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν τραπέζια εργασίας και κεντρική Ανοικτή Εκδήλωση στην Ιόνιο Ακαδημία, με παρουσιάσεις των πόλεων-μελών και προσκεκλημένων, από τον Σύλλογο San Giacomo, ειδικών ομιλητών.

Οι σκοποί του Δικτύου της Κοινωνίας των Πολιτών Ιστορικών Πόλεων της Μεσογείου όπως αποτυπώνονται στο καταστατικό του επικεντρώνονται στη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς τους, στην προστασία και προαγωγή της πολιτισμικής τους ταυτότητας, στη συνεργασία για την αειφορία και την βιωσιμότητά τους και στην πρόληψη και αντιμετώπιση, όπου χρειάζεται, απειλητικών φαινομένων όπως του υπερτουρισμού.

Οι συμμετέχουσες οργανώσεις προκειμένου για την επίτευξη των στόχων τους θα αξιοποιήσουν τη μεταξύ τους ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, την συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς όπως η UNESCO, τη σχέση με στρατηγικούς εταίρους και φορείς και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Η ανάληψη μιας θεματικής από κάθε πόλη-μέλος του Δικτύου θα αποτελέσει το εργαλείο του σχεδίου δράσης του Δικτύου.

Σχεδιάζεται για το άμεσο μέλλον μια διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας αλλά και η ανοιχτή στο κοινό ιστοσελίδα του Δικτύου.

Σύμφωνα με το καταστατικό ,η ετήσια προεδρία του Δικτύου θα είναι κυκλική, αρχής γενομένης από την Βενετία, ενώ ακολουθεί η Κέρκυρα και το Ντουμπρόβνικ. Οι ετήσιες συναντήσεις των μελών θα πραγματοποιούνται στην προεδρεύουσα κάθε φορά πόλη.

Έδρα του Δικτύου και της Εκτελεστικής του Γραμματείας θα είναι η Πόλη της Κέρκυρας.

Ο Σύλλογος San Giacomo ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους:

  • ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  • ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  • ΟΛΚΕ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ SAN GIACOMO».


Πηγή