Κίνηση Πολιτών: Πρόταση για τη διοικητική δομή του Δήμου

Η Πρόταση

Το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο η συζήτηση έχει περιοριστεί αποκλειστικά στο πόσοι θα είναι τελικά οι δήμοι στο νησί μας. Η συζήτηση αυτή αν και αναγκαία, έχει περιορίσει κατά πολύ τον γόνιμο διάλογο και την πρόκριση των αναγκαίων λύσεων σε πάγια προβλήματα που βασανίζουν τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του νησιού μας.

Οι χωροταξικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου «Καλλικράτης» το 2010, βρήκαν τους 7 Καποδιστριακούς δήμους και την 1 κοινότητα της Κεφαλονιάς να συνενώνονται κάτω από το δόγμα «κάθε νησί και δήμος». Στα χαρτιά, ένα νησί με έκταση 773 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περί τις 35 χιλιάδες κατοίκους, φαινόταν ότι μπορεί να λειτουργήσει υπό τη διοίκηση ενός ενιαίου Δήμου. Η πρακτική που ακολουθήθηκε όμως, από τις διοικήσεις του ενιαίου Δήμου από το 2010 έως σήμερα, έμελλε να αναδείξει τα προβλήματα του Καλλικράτη με κυριότερο αυτό της εγκατάστασης ενός υδροκέφαλου κέντρου διοίκησης στην πρωτεύουσα του νησιού και την εντεινόμενη παραμέληση των περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων της Κεφαλονιάς.

Η εικόνα θα ήταν εντελώς διαφορετική εάν το σχέδιο Καλλικράτης προέβλεπε τοπικούς αντιδημάρχους με αυξημένες αρμοδιότητες, ανεξάρτητους από την κεντρική Δημοτική Αρχή, κάθε ένας από τους οποίους για τη Δημοτική του Ενότητα θα διαχειριζόταν συγκεκριμένο προϋπολογισμό, θα είχε δικό του τεχνικό πρόγραμμα και γενικά θα ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία ενός πλήρως λειτουργικού «παραρτήματος» του Δήμου στην περιοχή του.

Αντ’ αυτού, ο Καλλικράτης άφησε ελεύθερες τις δημοτικές αρχές να ορίζουν τους αντιδημάρχους τους με βάση την ανάγκη ικανοποίησης των στελεχών που έφεραν ψήφους και ενδεχομένως τη νίκη στις εκλογές, αφήνοντας τις πραγματικές ανάγκες της περιφέρειας σε δεύτερη μοίρα.

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τη δημόσια συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την πιθανή διάσπαση του Δήμου σε τρεις, και αναμένουμε την τελική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού προκειμένου να δούμε τον πολιτικό κόσμο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κεφαλονιά να κάνει τα επόμενα βήματά του προς τις εκλογές του Μαΐου.

Λαϊκή απαίτηση σήμερα είναι η διάσπαση του ενιαίου Δήμου σε τρεις Δήμους, στα όρια των πρώην επαρχιών Κράνης, Σάμης και Παλικής. Κατανοούμε πλήρως την ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για αυτή τη διάσπαση, γνωρίζουμε την πηγή των προβλημάτων που οδήγησαν σε αυτή την ανάγκη και εν τέλει τοποθετούμαστε υπέρ της υλοποίησης αυτής της εκφρασμένης απαίτησης.

Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση που να ξεφεύγει πέρα από την προβληματική του αριθμού των εν δυνάμει Δήμων εντός νησιού;

Πέρα από τη διάσπαση του Δήμου, θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη βούλησης της δημοτικής αρχής ή των δημοτικών αρχών που θα προκύψουν, να καταφύγουν ως αναγκαιότητα πλέον σ’ ένα νέο μοντέλο διοίκησης Δήμου το οποίο θα μπορεί να θεραπεύσει όσα προβλήματα παρατηρούνται έως σήμερα. Ένα τέτοιο, καινοτόμο μοντέλο διοίκησης θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Μια αναδιάρθρωση αρμοδιοτήτων προς τα κάτω, η οποία θα δώσει στις τοπικές κοινωνίες τη δύναμη που απαιτείται ώστε να διεκδικούν ισότιμα αυτό που τους αναλογεί.

  1. Ψηφιακές υπηρεσίες προς τους Δημότες

Όποια προβλήματα δημιουργούνται λόγω των αποστάσεων, οφείλουμε να τα λύσουμε με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Υπάρχουν έτοιμες ψηφιακές πλατφόρμες άμεσης επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και δημοτών, η εισαγωγή των οποίων στο Δήμο ή τους Δήμους της Κεφαλονιάς θα εκμηδένιζε τις αποστάσεις, θα βελτίωνε τους χρόνους απόκρισης των υπηρεσιών και θα έδινε πλήρη εποπτεία στο δημότη για το πως λειτουργεί ο Δήμος.

  1. Οι κοινότητες ως το βασικό κύτταρο του Δήμου

Η πρωτοπορία του μοντέλου διοίκησης που εισάγουμε έγκειται στο ότι πρωταρχικός στόχος είναι να τεθούν οι κοινότητες στο επίκεντρο και να δοθούν ενεργοί ρόλοι και αρμοδιότητες στους προέδρους και τα συμβούλιά τους. Εξ’ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4555/18 (Κλεισθένης Ι), ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάζουν αρμοδιότητές τους στους προέδρους ή τα συμβούλια κοινοτήτων.

Κάθε κοινότητα αποφασίζει για τα έργα και τις δράσεις που θα εκτελεστούν από τους πόρους που της αναλογούν, ενώ είναι ζητούμενο να συμμετέχει στη διαμόρφωση κάθε απόφασης που την αφορά, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή συμμετέχοντας στο δημοτικό συμβούλιο.

  1. Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

Επιδιώκουμε τον ορισμό τοπικών αντιδημάρχων με ενισχυμένες αρμοδιότητες, που θα λειτουργούν πραγματικά «αντί του δημάρχου» μέσα στα όρια της δημοτικής τους ενότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4555/18, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει στους κατά τόπους αντιδημάρχους αυξημένες αρμοδιότητες, όπως την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται σε αυτή, τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού σε κατάσταση καλής λειτουργίας, την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων και τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

  1. Τεχνικό Πρόγραμμα Δημοτικής Ενότητας

Κάθε αντιδήμαρχος, σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων έχει την ευθύνη σύνταξης τεχνικού προγράμματος που θα αφορά τις κοινότητες της δημοτικής ενότητας και την κατάταξη των προτεινόμενων έργων σε σειρά προτεραιότητας.

  1. Προϋπολογισμός Δημοτικής Ενότητας

Σε κάθε Δημοτική ενότητα επιμερίζεται συγκεκριμένο ποσό από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ο αντιδήμαρχος είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των έργων και των δράσεων στις οποίες θα δαπανηθεί αυτό, πάντοτε σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων.

Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν τις βασικές γραμμές ενός νέου μοντέλου διοίκησης του Δήμου, που ως βασικό στόχο έχουν να αποκεντρώσουν τη διοίκηση προς τις περιφερειακές δημοτικές ενότητες, δημιουργώντας σε κάθε μια από αυτές μια μικρογραφία Δήμου.

Επίσης, σκοπός είναι να ενεργοποιηθούν οι κοινότητες και να αποδοθεί σε αυτές η δυναμική που απαιτείται για την οργάνωση του Δήμου από τη βάση, προάγοντας τη δημοκρατία και την άμεση συμμετοχή των πολιτών στην αυτοδιοίκηση.

Κίνηση Πολιτών «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

Επικοινωνία: kefaloniagiaolous@gmail.com


Πηγή