Μήνυση κατέθεσαν 8 πολίτες για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

Δήμος Κέρκυρας Μήνυση κατέθεσαν 8 πολίτες για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

Μηνυτήρια Αναφορά κατέθεσαν 8 Κερκυραίοι πολίτες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (για να διαβιβασθεί στην Εισαγγελία Κέρκυρας) αναφορικά με τις ποινικές ευθύνες, όπως υποστηρίζουν που πρέπει να διερευνηθούν για πράξεις και παραλείψεις κατά την διαδικασία εναπόθεσης υπολειμμάτων στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΥ Λευκίμμης και των παραβάσεων των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που διαπιστώθηκαν με την Έκθεση Αυτοψίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η μηνυτήρια αναφορά γίνεται κατά του Δημάρχου Κέρκυρας, του Αντιδημάρχου καθαριότητας και Προέδρου του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ, κατά των μελών του Δ.Σ του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ, κατά των νομίμων εκπροσώπων των ανάδοχων ιδιωτικών εταιρειών που έχουν αναλάβει την εναπόθεση υπολειμμάτων στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης, αλλά και την ανακύκλωση-επεξεργασία-δενατοποίηση των σκουπιδιών στον ΟΕΔΑ Τεμπλονίου, κατά του Δ/ντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατά του Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδος-Ιονίου και κατά παντός άλλου υπευθύνου.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση τους:

«Σας γνωρίζουμε ότι για το ίδιο θέμα, από 28-8-2018. έχει κατατεθεί Καταγγελία με πλήρη φάκελο στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Μεσογείων 119-Αθήνα), η οποία έχει ήδη χρεωθεί στον Επιθεωρητή κ. Μέρκο, ενώ εκκρεμεί ήδη συνάντησή μας με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ.Δερματά. Επίσης, στις 4/9/2018 κατατέθηκε σχετική Καταγγελία με πλήρη φάκελο, στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, ως εκ του νόμου επιβάλλεται. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι ογδόντα τρεις (83) Κερκυραίοι, Ιατροί και Φαρμακοποιοί, έχουν καταγγείλει ενυπόγραφα τις απαράδεκτες συνθήκες εναπόθεσης υπολειμμάτων στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης, και έχουν προειδοποιήσει τους υπεύθυνους για τις σοβαρές επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία. Για το ίδιο θέμα, από ότι γνωρίζουμε, έχει κάνει καταγγελία και ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων κατέθεσε σχετική Μηνυτήρια Αναφορά, για τις απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες παραμονής των Αστυνομικών στο χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους. Για το ίδιο θέμα, από 28-8-2018, έχει κατατεθεί Καταγγελία με πλήρη φάκελο στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Μεσογείων 119-Αθήνα), η οποία έχει ήδη χρεωθεί στον Επιθεωρητή κ. Μέρκο, ενώ εκκρεμεί ήδη συνάντησή μας με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ.Δερματά.

Επίσης, στις 4/9/2018 κατατέθηκε σχετική Καταγγελία με πλήρη φάκελο, στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, ως εκ του νόμου επιβάλλεται.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι ογδόντα τρεις (83) Κερκυραίοι, Ιατροί και Φαρμακοποιοί, έχουν καταγγείλει ενυπόγραφα τις απαράδεκτες συνθήκες εναπόθεσης υπολειμμάτων στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης, και έχουν προειδοποιήσει τους υπεύθυνους για τις σοβαρές επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία.

Για το ίδιο θέμα, από ότι γνωρίζουμε, έχει κάνει καταγγελία και ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων κατέθεσε σχετική Μηνυτήρια Αναφορά, για τις απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες παραμονής των Αστυνομικών στο χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους».


Πηγή