Μισθωτό αρχιτέκτονα προσλαμβάνει ο Πελετίδης για την ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου

 

Και ενώ όλοι ανέμεναν ότι η ανάθεση ενός τόσο σοβαρού project, όπως είναι η ανάπλαση του Παραλιακού μετώπου της Πάτρας, θ’ ανατεθεί με διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό σε κάποιο σοβαρό μελετητικό γραφείο, διεθνούς αναγνώρισης και εμπειρίας, ο Πελετίδης μας επιφύλλασε μια ακόμα έκπληξη…
Ανακοινώνει μέσα από το διαύγεια την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε θέματα κάλυψης αναγκών από την παραχώρηση της παραλιακής ζώνης σε αστικές αναπλάσεις παραλιακών  ζωνών του Δήμου Πατρέων, αναδιάρθωσης λειτουργιών παλαιών κτιρίων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου αυτών, σχεδιασμού – διαχείρισης και νομιμοποιήσεις κτιρίων του Δημοσίου και άλλων αναγκών του Δήμου σε θέματα αναπλάσεων κλπ.
Τα καθήκοντα του θα είναι τα εξής:
Θα είναι υπεύθυνος να παρέχει τις υπηρεσίες στο Δήμαρχο και να διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητας του και των προσόντων του.
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) Αντίγραφο Πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
δ) Βιογραφικό σημείωμα, που τεκμηριώνει την γνώση, εμπειρία και επαγγελματική του ενασχόληση.
ε)Γνώση και εμπειρία σε θέματα αστικών αναπλάσεων παραλιακών ζωνών, αναδιάρθωσης λειτουργιών
παλαιών κτιρίων ιδιοκτησίας του δημοσίου και ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου αυτών, σχεδιασμού – διαχείρισης και νομιμοποιήσεις κτιρίων του Δημοσίου.

Τώρα αν όλοι εσείς περιμένατε ότι και αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα, θα αντιμετωπιστεί με τη δέουσα σοβαρότητα που του αρμόζει, είστε πολύ γελασμένοι. Στη “Κόκκινη Μαργαριατιάδα” της Αχαΐας τα πάντα αντιμετωπίζονται ως…σουβλάκι…

Δείτε εδώ την ανακοίνωση