Ναυπακτία: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τα επιδοτούμενα προγράμματα στον τουρισμό

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε επιδοτούμενα εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στον κλάδο του τουρισμού στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας για 1.388 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Εργατικό Κέντρο ή στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ www.inegsee.gr/aitisi/tourismos/ έως τις 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο Εργατικό Κέντρο.

Τα εν λόγω προγράμματα αποτελούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Ι)Δια ζώσης επαγγελματική κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 400 €, στα θεματικά αντικείμενα:

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Μαγειρική/ ζαχαροπλαστική
Οροφοκομία
Υπάλληλος Υποδοχής
Εστιατορική τέχνη
Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B)
Διαδικτυακές πωλήσεις (στον τουρισμό)
Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων τουριστών

ΙΙ)Δωρεάν Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να πιστοποιήσουν την τεχνική τους επάρκεια στο επάγγελμα/ ειδικότητα.

ΙΙΙ) Παροχή εξατομικευμένων συνεδριών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από εξειδικευμένους συμβούλους.

Το σύστημα επιλογής ωφελουμένων στηρίζεται σε απαιτούμενα και μοριοδοτούμενα κριτήρια.

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ

aixmi-news.gr


Πηγή