Νήιον: κάθε τέλος θα γεννήσει πολλές νέες αρχές

Το 1999 πρωτοείδαμε τα τρία πέτρινα γκρεμίσματα και αμέσως τα ερωτευτήκαμε. Άνυδρος τόπος τότε και ξερός, επιβλητικός όμως, με τον καιρό, την υπομονή, την επιμονή και τη φροντίδα μας μεταμορφώθηκε στο σημερινό Νήιον που γνωρίσατε. Το 2004 φιλοξένησε ανεπίσημα τις/ους πρώτες/ους τολμηρές/ους και έκτοτε λειτουργεί με διαφορετικά ωράρια, σεζόν, προγράμματα, παροχές, δραστηριότητες. Το Νήιον άλλαζε μαζί με εμάς και τη ζωή μας, επειδή το αγαπάμε και ζούμε μαζί του και πειραματιζόμαστε. Όπως όμως όλα τα ωραία, έχει κι αυτό ένα τέλος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακοινώσω σήμερα αυτό το τέλος.

Στα δεκατέσσερα χρόνια λειτουργίας του, δεν αντιμετωπίσαμε τον ξενώνα σαν επιχείρηση (ίσως αυτό να αποτελεί και έναν από τους λόγους που πήραμε αυτή την απόφαση), και δεν το μετανιώσαμε, γιατί γνωρίσαμε πολλούς ανθρώπους που αναγνώρισαν και εκτίμησαν τη στάση μας και γι’ αυτό ήρθαν κοντά μας. Το Νήιον προσπάθησε να αντισταθμίσει τους φρενήρεις ρυθμούς του τουριστικού χρόνου που ορίζει τη Λευκάδα (και την Ελλάδα γενικότερα) τα τελευταία χρόνια και αρνήθηκε να περιοριστεί στα κουτάκια των ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πλατφορμών. Για να γίνει όμως αυτό, ο αγώνας, οι θυσίες και ο κόπος που καταβάλαμε -οι περισσότερες/οι το είχατε καταλάβει- ήταν πολύ πάνω από τις δυνάμεις μας. Χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη, και παρά τις διαφόρων τύπων αντιξοότητες, αντέξαμε, γιατί ο τόπος αυτός είναι «εμείς».

Διατρέχοντας τα σχόλια, τα σημειώματα και τα μηνύματά σας, το κοινό σημείο αναφοράς είναι ότι νιώσατε σαν στο σπίτι σας ή σαν φιλοξενούμενες/οι στο δικό μας σπίτι, κι αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι τα καταφέραμε. Στο σημείο αυτό επιθυμώ να αναφερθώ ιδιαίτερα στους συνήθεις ύποπτους (ξέρετε εσείς) που πράγματι έκαναν το Νήιον δεύτερο σπίτι τους, κι εμάς διευρυμένη οικογένειά τους και ήταν πιστές/οί στο ραντεβού μας κάθε χρόνο και να τους πω ότι θέλω να πιστεύω πως δε θα χαθούμε.

Είναι πολύ βαριά αυτή η απόφαση και όπως κάθε τέλος πονάει, όμως όπως κάθε τέλος, θα γεννήσει πολλές νέες αρχές.

Χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε, που σας κοιμήσαμε, που σας ταΐσαμε και σας περιποιηθήκαμε, που κάναμε όμορφες κουβέντες στις γαλήνιες αυλές του Νήιον.

Σας ευχαριστούμε πολύ που ανεχτήκατε όλες αυτές τις αλλαγές και τα πειράματα, που σας άρεσε η μη συμβατικότητά μας, που μας ενθαρρύνατε με τα ζεστά σας λόγια, που μας γράψατε όμορφα σχόλια, που μας αγκαλιάζατε σε κάθε αποχωρισμό, που αφήσατε το δικό σας στίγμα στο χώρο, που κατανοήσατε τον κόπο και μοιραστήκατε την αγάπη μας γι’ αυτό το μέρος.

Νήιον, ευχαριστούμε για το ωραίο ταξίδι!

In 1999 we first saw the three stone wrecked buildings and we immediately fell in love. Back then, the area was waterless, dry, but very imposing, as it still remains. Over the years, with lots of patience, persistence and care, we managed to turn neion into the charming guesthouse it is now. In 2004 it hosted unofficially the first brave guests and from then on, it started its function, under different directions, in different seasons, with different facilities, activities and programme. Neion, being an important and dear part of our lives, was transforming together with us and was part of our experimentations. But like everything, neion also has an end. It is so sad for me, to announce today this end.

Throughout the fourteen years of neion’s existence, we never perceived it as business (and perhaps this is one of the reasons that led to this decision), and we don’t regret it, because we had the chance to meet lots of people who recognised and appreciated our stance and stayed with us. Neion attempted to shift the rhythms of the touristic time that rules over Lefkada (and Greece) the last couple of years and refused to fit into the boxes of the online touristic agencies and platforms. For this to happen, we gave lots of personal time and effort, often going beyond our limits. We managed to resist the contradictions, without having the necessary, or expected support, because this place is “us”.

Going through your comments, reviews, notes and messages, there is a common feeling that you share; that neion felt like home, or that you felt like being hosted in a friend’s house, and this is what proves us that we made it! At this point, I would like to refer especially to the “usual suspects”. To those of you (you know who) who truly made neion your second house, and us, an extended family and you were loyal to our appointment, each year. And I hope that we won’t miss each other.

This is a very hard decision for us and it hurts. But like every end, it will lead to new beginnings.

It was a real pleasure to meet you, to host you, to feed you and take care of you, to have nice discussions with you in neion’s green and peaceful yards.

Thank you so much for accepting all the changes and the experiments we did all these years, for bearing with our nonconformity during your holidays, for your kind words, for your generous reviews, for your warm goodbyes, for leaving your trace in the space, for understanding our effort and for sharing our love for this place.

Neion, thank you for the wonderful journey!

Tags:Νήιον


Πηγή