Ο Δημήτριος Σταμπόγλης και το ποίημά του για την Κέρκυρα

Του Αντώνη Γ. Περδικάρη

Ο Λευκάδιος ποιητής Δημήτριος Σταμπόγλης το 1923 εγκαταστάθηκε στη Κέρκυρα, λόγω ανάθεσης στη σύζυγό του (Ελένη Σταμπόγλη, το γένος Βουτσινά) της διεύθυνσης του Αρσακείου Κέρκυρας. Η άφιξή του συνέπεσε με τον βομβαρδισμό της πόλεως (2/9/1923) από τους Ιταλούς. Παρέμεινε στο νησί μέχρι το 1935.

Το ποίημα «Η ώμορφή μας Κέρκυρα» γράφηκε μέσα στην συναισθηματική φόρτιση που προκάλεσε στον ποιητή ο βομβαρδισμός της Κέρκυρας από τους Ιταλούς, στις 2/9/1923.

Ο ίδιος σημειώνει ότι:

«Ότε επάτησα το ιερόν της Κερκύρας έδαφος (Σεπτέμβριος 1923) ξένα πέλματα εβεβήλουν τούτο!!
Οι Κερκυραίοι επονούσαν τόσον!
Τόμοι ολόκληροι αν εγράφοντο, δεν θα ήρκουν να περιλάβωσι, το τι ο Κερκυραϊκός πατριωτισμός επετέλεσε κατά το βραχύ διάστημα της δουλείας του και είναι μεγάλη αλήθεια ότι οι Κερκυραίοι δικαιούνται να ονομασθώσιν Υπερέλληνες!
Ποίος Έλλην δεν ατενίζει στοργικώς παν τμήμα της αιωνίας Ελληνικής Πατρίδας, και δεν θα αισθανθή συντριβήν και πόνον, όταν τούτο αποκοπή της μητρικής σαρκός; Ήτο φυσικόν και εγώ να πονέσω δια την παρά των Ιταλών κατάληψιν της Κερκύρας. Η πενιχρά μου φαντασία μοι υπηγόρευσε ολίγους στίχους. Έγραψα την «Ώμορφή μας Κέρκυρα». Το ποίημα αυτό εγένετο αφορμή να επικοινωνήσω ψυχικώς μετά των Κερκυραίων…..»

Και αλλού: «Το ποίημα αυτό καθιστάν αγαπητόν εις τους Κερκυραίους και τονισθέν υπό τριών μουσουργών Κερκυραίων ψάλλεται εις άπαντα τα σχολεία της Κερκύρας και εις αυτήν ακόμη την ύπαιθρον υπό των αγροτών»

Η εφημερίδα «Κέρκυρα» (6/7/1927) αναφέρει:
«Είμεθα ενθουσιασμένοι δια την απόφασιν του Διδασκαλικού Συνεδρίου, όπως το ποίημα του κ. Σταμπόγλη «Η Κέρκυρα» εισαχθεί εις όλα τα Δημοτικά σχολεία της Νήσου. Είναι από τα ολίγα εκείνα ποιήματα, άτινα είτε ψαλλόμενα, είτε απαγγελόμενα, προκαλούν ρίγη πατριωτικού ενθουσιασμού. Το υπέροχον αυτό ποίημα τονισθέν ήδη υπό τριών συνθετών κατέστη πλέον ο Εθνικός Ύμνος της ωραίας νήσου μας»

Σήμερα γνωρίζουμε ότι το ως άνω ποίημα είχε μελοποιηθεί από τον αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας Σπυρίδωνα Δουκάκη (1888-1974). Από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου είναι γνωστό ότι ο εν λόγω συνθέτης διηύθυνε την ορχήστρα (60 μουσικών οργάνων) και την χορωδία, της ως άνω εταιρίας την 21η/5/1927 στην εσπερίδα στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας, που δόθηκε για την 64η επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου, παρουσία των Υπουργών Παιδείας (Α.Αργυρός) και Ναυτικών (Α.Κανάρης). Μετά τον Εθνικό Ύμνο, τα τυπικά και τον πανηγυρικό της ημέρας (Σ. Θεοτόκης), και με την έναρξη του β΄ μέρους της εκδήλωσης, η ορχήστρα άρχισε να παίζει το «Ώμορφή μας Κέρκυρα» και η ανταπόκριση του κοινού ήταν τέτοια που τα χειροκροτήματα κάλυψαν την μουσική και τις φωνές των χορωδών. Ο ποιητής, τότε, που παραβρισκόταν στην εκδήλωση, πετάχτηκε συγκινημένος από τη θέση του, ανέβηκε στο βήμα και απήγγειλε μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα το ποίημά του. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακούγονταν μόνο χειροκροτήματα και φωνές «Ζήτω η Κέρκυρα». Όταν επήλθε ηρεμία, η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πανηγυρισμού (Σ. Ράθ, Δικηγόρος) προσέφερε στον Σ. Δουκάκη, ένα δάφνινο στεφάνι λέγοντας ότι «η Κέρκυρα είναι ευτυχής να έχει ένα τέτοιο μουσικό»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΚΡ. ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ 1881-ΑΘΗΝΑ 1953)
1. Βιογραφικά Στοιχεία

1881: Γεννιέται στη Λευκάδα από «παληά και αρχοντική» οικογένεια
Περί το 1895: Σε ηλικία 14 ετών αναχωρεί για Αθήνα.
Περί το 1905: Συμμετέχει στον Μακεδονικό Αγώνα (αντάρτης στα βουνά) υπό τον Μ. Μωραΐτη (Καπετάν Κόδρο)
Περί το 1912: Έφεδρος αξιωματικός στους Βαλκανικούς Πολέμους
Περί το 1919: Συμμετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία φτάνοντας μέχρι τις παρυφές της Άγκυρας. Ουσιαστικά υπηρέτησε συνολικά περίπου 20 χρόνια ως στρατιωτικός
Περί το 1922: Υπάλληλος στο πυριτιδοποιείο «Μαλτσινιώτη», μια εργασία που τον υποχρεώνει σε ταξίδια σε Τουρκία, Παλαιστίνη, Συρία και γενικότερα στη περιοχή της Μ. Ανατολής
1923: Εγκατάσταση στη Κέρκυρα, λόγω ανάθεσης στη σύζυγό του (Ελένη Σταμπόγλη, το γένος Βουτσινά) της διεύθυνσης του Αρσακείου Κέρκυρας. Η άφιξή του συνέπεσε με τον βομβαρδισμό της πόλεως (2/9/1923) από τους Ιταλούς.
1935: Αναχωρεί από την Κέρκυρα και εγκαθίσταται στην Αθήνα όπου θα παραμείνει μέχρι τον θάνατό του. Κατά την παραμονή του εκεί δραστηριοποιείται στα πλαίσια του Συλλόγου Λευκαδίων της περιοχής, του οποίου διετέλεσε και πρόεδρος
Περί το 1945: Κουρασμένος και ταλαιπωρημένος από την περίοδο της κατοχής, αρρωσταίνει.
1953: Πεθαίνει στην Αθήνα και θάβεται (κατόπιν επιθυμίας του) στο νεκροταφείο Λευκάδας.
1957: Φιλολογικό Μνημόσυνο στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας. Ομιλητής ο λόγιος Κερκυραίος, Πέτρος Γιόχαλας.

Βιβλιογραφία
1. Κοντομίχης Πανταζής (1965): «Δημήτρης Σταμπόγλης-Λευκάτας (1881-1953)»
Ηπειρωτική Εστία 14, 295-308
2. Σταμπόγλης Δημήτρης Σ. (1930): «Δάφνες, Ελπίδες, Όνειρα (1903-1930)»,
Α.Ε.Ε -«Νέα Ελληνική Ηώς»-Ιωαν Χατζηιωάννου-Ιπποκράτους 15β (ΑΘΗΝΑΙ)
3. Εφημερίς «Κέρκυρα» φ. 49 της 6ης Ιουλίου 1927
4. Σάντα Βιολέττα (2014): «Διακεκριμμένοι Λευκάδιοι», στην ιστοσελίδα «Άρωμα
Λευκάδας» (http://aromalefkadas.gr/). Ημερομηνία ανάρτησης 23 Ιουνίου 2014/
Ημερομηνία προσπέλασης 30/10/2015
5. Φ.Ε.Κέρκυρας (n.d.): «Βιογραφικό Σπυρίδων Δουκάκη» στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας (http://femantzaros.com/i-filarmoniki/viografika/viografiko-spiridondoukaki/).

Ημερομηνία προσπέλασης 30/10/2015
Αντώνης Περδικάρης (Θεσσαλονίκη Οκτ.2015)


Πηγή