Ο σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων «Σχετικά με επιλεκτική τροποποίηση ΟΕΥ του Δήμου Κεφ/νιας»

Ο σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Κεφαλονιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου στο κτίριο του ΞΕΝΙΑ και συζήτησε το θέμα που αφορά την μερική τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Κεφ/νιας και κατά πλειοψηφία αποφάσισε τα παρακάτω:

Με την αριθ 267 /18 απόφαση του ΔΣ έγινε μερική τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Κεφ/νιας και ειδικότερα του άρθρου 37 ως προς τη νΔ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής προσθέτοντας στους ήδη προτεινόμενους κλάδους τον κλάδο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Ο ΟΕΥ του Δήμου Κεφ/νιας που ουδέποτε τροποποιήθηκε ούτε ,όταν με τις οδηγίες του υπουργού υπήρξε η δυνατότητα της ένταξης σ αυτόν είκοσι και πλέον θέσεων εργασίας ,προκειμένου να προετοιμάσει τις διαδικασίες για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού . Αντ αυτού προχωρά σε μερική τροποποίηση με την επιλεκτική προσθήκη της ειδικότητας και μόνον των ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με την αστήρικτη δικαιολογία ότι πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί απλός υπάλληλος που υπηρετεί στην Δ/νση ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών μη λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και άλλες ειδικότητες του κλάδου Αρχιτέκτονες , Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί που δεν συμπεριελήφθησαν στην εν λόγω τροποποίηση. Αναμένουμε να ανακοινωθεί και το όνομα του «τυχερού» για τον οποίο έγινε αυτή η φωτογραφική τροποποίηση.

– Ζητάμε την ψήφιση νέου ΟΕΥ με προσθήκη των θέσεων εργασίας που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του Δήμου .

– Καταδικάζουμε αυτές τις επιλεκτικές δράσεις της Δημοτικής Αρχής

-Απαιτούμε την πρόσβαση σε θέσεις Προϊσταμένων Δ/νσης όλων των συναδέλφων των ειδικοτήτων συναφών με το αντικείμενο , που έχουν τα προσόντα .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταματούλα Τσιμάρα Ιωάννης Μικελάτος


Πηγή