Π. Αλεξόπουλος: «Ανάγκη πανεπιστημιακή σχόλη στην Ηλεία»

Η ανάγκη δημιουργίας μιας Πανεπιστημιακής Σχολής Πολιτιστικής και Αθλητικής Ανάπτυξης προκύπτει από τα προβλήματα της περιφέρειας αλλά και αστικών περιοχών όπου οι κοινωνικοί δεσμοί είναι σε κρίση. Ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία και η κοινοτική ανασυγκρότηση αποτελούν, για τις σύγχρονες κοινωνίες, σημαντικούς άξονες δράσης και ανάπτυξης οικονομικών, κοινωνικών, καλλιτεχνικών και άλλων συναφών πρακτικών. Η σχέση τους και η αλληλο-ανάπτυξή τους συμβάλλει θετικά στην αναδιοργάνωση των κοινωνικών δρώμενων και στην ανάπτυξη του ατόμου. Η αναγκαιότητα μιας νέας Πανεπιστημιακής Σχολής που θα ασχολείται με την πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα και στην οποία, η ψυχαγωγία και η κοινοτική συμμετοχή θα έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη σημασία του να ζεις στη σύγχρονη κοινωνία, είναι ιδιαίτερα επιτακτική αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώνεται και θα αναδιοργανώνεται το πολιτιστικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό μέρος των ενδιαφερόντων του σύγχρονου ατόμου. Επιδιωκόμενος στόχος είναι, πέρα από τις οικονομικές και κοινωνικές του διαστάσεις, η ανάπτυξη θεσμών όπου ο σύγχρονος άνθρωπος θα μπορεί να αισθάνεται ότι ανήκει σε κοινότητες ενεργών ατόμων, αξιοποιώντας όλες τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης. Οι θεματικοί άξονες στους οποίους θα αναπτυχθεί η νέα Σχολή-κατά την άποψή μου ,είναι κυρίως εκπαιδευτικές, οργανωτικές και αναπτυξιακές δράσεις, πρωτόκολλα και εκδηλώσεις. Η νέα Σχολή θα απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να μάθουν, να οργανώνουν και να αναπτύσσουν:

  1. Πολιτιστικές δομές και θεσμούς, και να διαχειρίζονται εκδηλώσεις
  2. Τοπικές Κοινοτικές αθλητικές δομές, από τον επαγγελματικό έως και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, καθώς και όλες τις σχετικές με τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία ενέργειες (όπως προπονητική και αθλητικός τουρισμός,e-sports, υγιεινή διαβίωση)
  3. Δομές αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων
  4. Ψυχαγωγικές δράσεις (παιδικής ηλικίας έως και θεματικά πάρκα)
  5. Κοινοτικές δομές ανάπτυξης και υποστήριξης τοπικών δρώμενων, συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών τοπικών ηθών και εθίμων, με στόχο την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών, την τοπική και τουριστική ανάπτυξη και την κοινωνιο-ψυχολογική προσέγγιση του ατόμου σε μίκρο και μάκρο κοινωνικό περιβάλλον

Η Σχολή Πολιτιστικής και Αθλητικής Ανάπτυξης θα διερευνά το περιεχόμενο και τη μορφή του κοινωνικο-πολιτισμικού κεφαλαίου στις διάφορες κοινότητες, και θα αναπτύσσει τις κατάλληλες μεθοδολογίες στήριξης των καινοτόμων πρωτοβουλιών, που αφορούν στις ανθρώπινες σχέσεις και στην εύρυθμη λειτουργία της πολιτιστικής, αθλητικής και ψυχαγωγικής οικονομίας, αγοράς και διαβίωσης.

Αντίστοιχα πανεπιστημιακά προγράμματα υλοποιούνται στο εξωτερικό όπως για παράδειγμα από το Πανεπιστήμιο Manitobaκαι το Πανεπιστήμιο της Alberta, στον Καναδά, που συνδυάζουν τη διαχείριση της ψυχαγωγίας, τον αθλητισμό και τον τουρισμό με την κοινοτική ανάπτυξη.

Η παρούσα πρόταση συνδυάζει την εμπειρία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων ,αποτελώντας ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό, για την Ελλάδα, πρόγραμμα σπουδών. Η δημιουργία μια Πανεπιστημιακής Σχολής Πολιτιστικής και Αθλητικής Ανάπτυξης προσφέρει στους υποψήφιους φοιτητές τη δυνατότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού με στόχευση στην τοπική κοινοτική ανάπτυξη συνδέοντας αυτή την εξειδίκευση της οργάνωσης και υποστήριξης δράσεων με την τουριστική οικονομία της Πελοποννήσου αλλά και των όμορων περιοχών. Επίσης, προσφέρει ένα θεσμικό περιβάλλον επιστημονικής κατάρτισης αλλά και εξειδίκευσης ,αρωγό στην τοπική αυτοδιοίκηση σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και στο μετασχηματισμό τους σε τοπικούς πυλώνες πολιτισμού, αθλητισμού και επιστήμης ,που ενισχύουν το τοπικό οικονομικό περιβάλλον, τους κοινωνικούς δεσμούς και την τοπική αναγνωρισιμότητα.

Η οργάνωση της Σχολής θα στηρίζεται στην έννοια και στην πρακτική της Κοινοτικής Οργάνωσης με τους ακόλουθους βασικούς θεματικούς άξονες- κατευθύνσεις:

Πολιτισμό, Αθλητισμό, Προπονητική, Φυσικοθεραπεία, Ψυχαγωγία, Εναλλακτικό Τουρισμό, Επικοινωνία.

Πιστεύω ότι ,στο νέο ακαδημαϊκό χάρτη που θα οριστικοποιηθεί μέχρι του τέλους του έτους, θα πρέπει αδιαμφισβήτητα να ανήκει στη Ηλεία η παραπάνω προτεινόμενη Πανεπιστημιακή Σχολή, λόγω της βαθιάς και παγκοσμίου αναγνώρισης πολιτιστικής και αθλητικής κληρονομιάς της.

*ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ


Πηγή