Π. Ζώντος: Κάλεσμα στους αστυνομικούς να καταθέσουν αγωγές διεκδίκησης δώρων και επιδομάτων αδείας

Να καταθέσουν αγωγές διεκδίκησης δώρων και επιδομάτων αδείας, καλεί τους αστυνομικούς ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού ΗΛΕΙΑΣ, Παναγιώτης Ζώντος. Ο κ. Ζώντος, ενημερώνει τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ότι «θα καταθέσουμε ομαδικές αγωγές» μέσω συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου «με τις οποίες θα διεκδικήσουμε τα δώρα και επιδόματα ετών 2017 και 2018, ήτοι συνολικό ποσόν 2.000 ευρώ για τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας». Καλεί δε όσους αστυνομικούς επιθυμούν να πράξουν το ίδιο, να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.

Η σχετική δήλωση – ανακοίνωση του Προέδρου ΖΩΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:

«Μετά τις έντονες και δικαιολογημένες πιέσεις των συναδέλφων μελών μας για τα δώρα και επιδόματα αδείας, η Ε.Α.Υ. Ν.ΗΛΕΙΑΣ ενημερώνει άμεσα για το δικαίωμα διεκδίκησης αυτών.

Με διάφορες δικαστικές αποφάσεις έγιναν δεκτές αγωγές με τις οποίες διεκδικήθηκαν τα καταργηθέντα με τον Ν. 4093/2012 δώρα και επιδόματα αδείας δημοτικών υπαλλήλων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του τρίτου άρθρου του Ν. 3845/2010 στο ενιαίο ποσό των 1.000 ευρώ κατ’ έτος.

Επειδή όπως έχει ήδη κριθεί από το Σ.Τ.Ε., λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους, στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ο νομοθέτης οφείλει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση, είναι προφανές ότι οι μισθολογικές αυτές παροχές, (επιδομάτων εορτών και αδείας) προεχόντως πρέπει να χορηγηθούν στο προσωπικό αυτό.Επιπλέον και κυρίως με τις αποφάσεις 2192-2195/2014 της Ολομ. ΣΤΕ κρίθηκε ότι οι μειώσεις των αποδοχών των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. που επήλθαν με το νόμο 4093/2012 δεν είναι ανεκτές, εάν συνυπολογιστούν και οι λοιπές μέχρι τότε μειώσεις περιλαμβανομένης της πλήρους κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Ωστόσο με το νέο μισθολόγιο Ν. 4472/2017 ο νομοθέτης όρισε ρητά ότι εξασφαλίζει στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. τις αποδοχές που ελάμβανε της 31/12/2016 και όχι την 31/7/2012, μειωμένες δηλαδή κατά 50% σε σχέση με την υποχρέωση της πολιτείας να τις αποκαταστήσει στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.

Τούτου δοθέντος το αίτημα για ανάκτηση της παροχής των επιδομάτων εορτών και αδείας (ποσό 1.000 ευρώ κατ’ έτος) αποτελεί μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος και λειτουργεί αντισταθμιστικά ως μέσο αποκατάστασης των συνταγματικών αρχών της νομιμότητας και του κράτους δικαίου που επιβάλλουν την επαναφορά των αποδοχών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 .

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνεργασία με συναδέλφους μας ανά την επικράτεια θα καταθέσουμε ομαδικές αγωγές με τις οποίες θα διεκδικήσουμε τα δώρα και επιδόματα ετών 2017 και 2018, ήτοι συνολικό ποσόν 2.000 € για τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας.

Η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου θα είναι είκοσι (20) ευρώ, χωρίς οιαδήποτε άλλη αμοιβή ή ποσοστό επί των όσων μας καταβληθούν σε περίπτωση ευδοκίμησης των αγωγών.

Στην ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση μπορούν να συμμετέχουν οι εν ενεργεία καθώς και οι αποστρατευθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως και την ημερομηνία κατάθεσης των αγωγών.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί να ενημερωθεί στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας όπου έχουν σταλεί αναλυτικές οδηγίες».

«Μετά τις έντονες και δικαιολογημένες πιέσεις των συναδέλφων μελών μας για τα δώρα και επιδόματα αδείας, η Ε.Α.Υ. Ν.ΗΛΕΙΑΣ ενημερώνει άμεσα για το δικαίωμα διεκδίκησης αυτών.

Με διάφορες δικαστικές αποφάσεις έγιναν δεκτές αγωγές με τις οποίες διεκδικήθηκαν τα καταργηθέντα με τον Ν. 4093/2012 δώρα και επιδόματα αδείας δημοτικών υπαλλήλων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του τρίτου άρθρου του Ν. 3845/2010 στο ενιαίο ποσό των 1.000 ευρώ κατ’ έτος.

Επειδή όπως έχει ήδη κριθεί από το Σ.Τ.Ε., λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους, στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ο νομοθέτης οφείλει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση, είναι προφανές ότι οι μισθολογικές αυτές παροχές, (επιδομάτων εορτών και αδείας) προεχόντως πρέπει να χορηγηθούν στο προσωπικό αυτό.Επιπλέον και κυρίως με τις αποφάσεις 2192-2195/2014 της Ολομ. ΣΤΕ κρίθηκε ότι οι μειώσεις των αποδοχών των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. που επήλθαν με το νόμο 4093/2012 δεν είναι ανεκτές, εάν συνυπολογιστούν και οι λοιπές μέχρι τότε μειώσεις περιλαμβανομένης της πλήρους κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Ωστόσο με το νέο μισθολόγιο Ν. 4472/2017 ο νομοθέτης όρισε ρητά ότι εξασφαλίζει στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. τις αποδοχές που ελάμβανε της 31/12/2016 και όχι την 31/7/2012, μειωμένες δηλαδή κατά 50% σε σχέση με την υποχρέωση της πολιτείας να τις αποκαταστήσει στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.

Τούτου δοθέντος το αίτημα για ανάκτηση της παροχής των επιδομάτων εορτών και αδείας (ποσό 1.000 ευρώ κατ’ έτος) αποτελεί μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος και λειτουργεί αντισταθμιστικά ως μέσο αποκατάστασης των συνταγματικών αρχών της νομιμότητας και του κράτους δικαίου που επιβάλλουν την επαναφορά των αποδοχών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 .

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνεργασία με συναδέλφους μας ανά την επικράτεια θα καταθέσουμε ομαδικές αγωγές με τις οποίες θα διεκδικήσουμε τα δώρα και επιδόματα ετών 2017 και 2018, ήτοι συνολικό ποσόν 2.000 € για τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας.

Η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου θα είναι είκοσι (20) ευρώ, χωρίς οιαδήποτε άλλη αμοιβή ή ποσοστό επί των όσων μας καταβληθούν σε περίπτωση ευδοκίμησης των αγωγών.

Στην ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση μπορούν να συμμετέχουν οι εν ενεργεία καθώς και οι αποστρατευθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως και την ημερομηνία κατάθεσης των αγωγών.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί να ενημερωθεί στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας όπου έχουν σταλεί αναλυτικές οδηγίες .


Πηγή