ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: Το πρώτο Ίδρυμα με Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας στην Ελλάδα

Το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με την υπ. αριθ. 6876/25.10.2018 απόφασήτου, πιστοποιεί ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG). Η διαδικασία της Πιστοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 07 έως 12 Οκτωβρίου 2018. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, υπέβαλε πρόταση Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητάς του. Συγκεκριμένα, πενταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας από Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Σκωτία, Κύπρο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Πατρών και εξέτασε ενδελεχώς τις διεργασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που σχετίζονται με τις Aκαδημαϊκές, ερευνητικές, διοικητικές και αναπτυξιακές λειτουργίες και προοπτικές του.Η διαδικασία της πιστοποίησης στηρίζεται στην εξωτερική αξιολόγηση συγκεκριμένων, προκαθορισμένων και διεθνώς αποδεκτών ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Το αποτέλεσμα, όπως αποτυπώνεται στην πολυσέλιδη έκθεση της επιτροπής, ήταν εξαιρετικό για το Πανεπιστήμιο Πατρών, αφού έλαβε τη μεγαλύτερη δυνατή αξιολόγηση (fullycompliant)για όλες τις απαιτήσεις που αφορούν στους οκτώ άξονες Διασφάλισης Ποιότητας και συγκεκριμένα: 1) στηνπολιτική του Ιδρύματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας 2) στη διάθεση και διαχείριση των αναγκαίων πόρων 3) στη θέσπιση στόχων Διασφάλισης Ποιότητας 4) στη δομή,οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 5) στην εσωτερική αξιολόγηση 6) στη συλλογή δεδομένων ποιότητας (μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση) 7) στη δημοσιοποίηση πληροφοριών 8) στην εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Η Πιστοποίηση του Ιδρύματος αναδεικνύει ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει Πολιτική Ποιότητας κατάλληλη για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και της αποστολής του, με διαφανείς διαδικασίες ανατροφοδότησης σε όλα τα επίπεδα σπουδών(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορική έρευνα). Αυτό το αποτέλεσμαπροσδίδει θετικό πρόσημο στους φοιτητές, τηνΑκαδημαϊκή και Πανεπιστημιακή κοινότητα. Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σεστενή συνεργασία της Διοίκησης με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών,τη σημαντική συμβολή των θεσμικών οργάνων,των στελεχών της Διοίκησης, μελών ΔΕΠ, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων καθώς και κοινωνικών εταίρων.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    25 Οκτωβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα