Παράταση του προγράμματος ζητούν οι εργαζόμενοι κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Πύργου

Δελτίο Τύπου των Εργαζομένων στο κοινωφελές πρόγραμμα Δήμου Πύργου:

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας Δήμου Πύργου με υπόμνημα που υποβάλαμε στο Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητήσαμε την παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας,
(δημόσια πρόσκληση 16/2017).

Στην συνέχεια , το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την υπ. Αρ. Πρώτ, Οικ 240 , 29/10/2010 απάντηση απέρριψε το δίκαιο αίτημά μας.

Όπως φαίνεται με βάση το τρέχον πλαίσιο προσλήψεων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ , ο Νόμος 4370/2016 εντελώς αυθαίρετα και σε βάρος της ισότητας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων , όπως προκύπτει από το άρθρο 4 παρ. 1 το Συντάγματος το οποίο διακηρύσσει ότι «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου» , προβλέπει την επέκταση της χρονικής διάρκειας των Προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στα κέντρα παροχής υπηρεσιών Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών .

Το δικαίωμα της διοίκησης να προβαίνει σε επέκταση των προγραμμάτων στα hot spots κατά αόριστο χρόνο , αν και οι συνθήκες είναι ουσιωδώς όμοιες, όπως, για παράδειγμα, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούμενων είναι ίδια με τα υπόλοιπα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ σε Δήμους Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες , δημιουργεί πλέγμα επιπλέον δικαιωμάτων (επιπλέον μήνες επιδοτούμενης ανεργίας, κ. α,) μόνο για τους εργαζόμενους στα hot spots με ότι αυτό συνεπάγεται για την ισότητα των ευκαιριών δεδομένου ότι η άνιση µεταχείριση όµοιων περιπτώσεων ισοδυναµεί µε ανισότητα , την οποία επιβάλει ο νομοθέτης με ειδική ρύθμιση .

Συναφώς, υπογραμμίζουμε ότι, η προνομιακή μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων δημιουργεί νομική ανισότητα η οποία προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Στην περίπτωση αυτή, προς αποκατάσταση της συνταγματικής αρχής της ισότητας ,επειδή το Σύνταγμα είναι καθολικός ρυθμιστής του συνόλου των εννόμων σχέσεων, η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία οφείλει να εφαρμόσει την επέκταση του προγράμματος και για τους εργαζόμενους σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ σε Δήμους Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, , διότι μόνο με τον τρόπο αυτό αίρεται η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την παραβίαση της ίσης μεταχείρισης.

Για τους παραπάνω λόγους ζητήσαμε την παράταση του προγράμματος που συμμετέχουμε με νέο υπόμνημα προς το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη.

Επίσης, μέσω του παρόντος Δελτίου Τύπου ζητάμε στήριξη στο δίκαιο αίτημα μας από τους βουλευτές του Νόμου και από κάθε αρμόδιο φορέα

Με εκτίμηση
Οι εργαζόμενοι στο κοινωφελές πρόγραμμα Δήμου Πύργου


Πηγή