Πάτρα: Όταν το Κράτος ζητά από τον ασφαλισμένο να γίνει …ελεγκτής-Η απίστευτη περιπέτεια γονιού με την θεραπεί […]

Ο γονιός έκανε αυτό που έπρεπε. Μετά την ειδική γνωμάτευση σύμφωνα με την οποία ο παιδί του χρειάζεται να μπει σε εξάμηνο πρόγραμμα λογοθεραπείας, αναζήτησε ειδικό επιστήμονα συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και ξεκίνησε χωρίς όμως να ξέρει τι τ6ον περιμένει.

Η θεραπεία ολοκληρώθηκε, ο γονιός κατέθετε σταδιακά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αποδείξεις πληρωμής στον Οργανισμό και μάλιστα πληρώθηκε για τους δύο πρώτους μήνες.

Όμως πριν από μερικές ημέρες έκπληκτος παρέλαβε φάκελο από τον ΕΟΠΥΥ, με… επιστροφή τις αποδείξεις και τα δικαιολογητικά που είχε καταθέσει.

Ο Οργανισμός μαζί με τις «επιστροφές» επισύναπτε και έγγραφο, με το οποίο ενημέρωνε τον ασφαλισμένο πατέρα ότι "για την απόδοση των δαπανών για θεραπείες ειδικής αγωγής σε δικαιούχους απαιτείται η κατάθεση αντίστοιχης άδειας βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του εκδότη του φορολογικού παραστατικού" δηλαδή του επιστήμονα που όμως είναι ήδη συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ.

Με δύο λόγια ο Ασφαλιστικός φορέας ζητούσε από τον γονιό, να πάει στον λογοθεραπευτή, να του ζητήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και στη συνέχεια αφού την παραλάβει να την καταθέσει μαζί με όλα τα δικαιολογητικά προκειμένου να του καταβληθούν οι δαπάνες.

Πρωτάκουστο; Βεβαίως αλλά και συνάμα εξωφρενικό. Ο Οργανισμός που έχει ήδη συμβληθεί με τον συγκεκριμένο επιστήμονα, αντί να διευθετήσει την όποια «αρρυθμία» υπάρχει (εάν υπάρχει) μαζί του, ζητά από τον πολίτη να μετατραπεί από ασφαλισμένος σε ελεγκτή και να προσκομίσει βεβαιώσεις τις οποίες θα έπρεπε να έχουν αναζητήσει οι εντεταλμένοι υπάλληλοι.

Ερώτημα: Και οι δύο πρώτοι μήνες δαπανών οι οποίες καταβλήθηκαν στον ασφαλισμένο; Μήπως σοφιστούν την μέθοδο της επιστροφής των χρημάτων, έως ότου ο ασφαλισμένος γονιός βρεί και προσκομίζει την βεβαίωση που θα έπρεπε να ζητηθεί υπηρεσιακά;

Σήριαλ χωρίς τέλος σε ένα Κράτος που λειτουργεί με λογική παραλόγου και με «θύματα» ασφαλισμένους που πραγματικά δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει…


Πηγή