ΠΑΤΡΑ: Ποια θέματα θα συζητηθούν στην Οικονομική Επιτροπή

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) του Δήμου Πατρέων συνεδριάζει η Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη 30 Οκτωβρίου, με τα παρακάτω θέματα: 1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ.Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) 2. Έγκριση 1ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον κεντρικό τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) 3. Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το κλάδεμα ψηλών δέντρων στο Δήμο Πατρέων (προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- […]


Πηγή